Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster nieuwe schooljaar (2020-2021)

Herfstvakantie19.10 t/m 23.10 2020
Kerstvakantie21.12 2020 t/m 01.01 2021
Voorjaarsvakantie22.02 t/m 26.02 2021
Goede vrijdag02.04 2021
Pasen05.04 2021
Meivakantie (+ Koningsdag en Bevrijdingsdag)26.04 t/m 07.05 2021
Hemelvaart13.05 en 14.05 2021
Pinksteren24.05 2021
Zomervakantie19.07 t/m 27.08 2021

——————————————————————————————

 

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie24 februari t/m 28 februari 2020
Pasen13 april 2020
Meivakantie27 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart21 en 22 mei 2020
Pinkstervakantie1 t/m 5 juni 2020
Zomervakantie20 juli t/m 28 augustus 2020

Let op!

Dit schooljaar is er geen vrij op Goede Vrijdag. Deze dag is geruild voor 4 mei, zodat we een aaneengesloten meivakantie hebben t/m 5 mei.

De studiedag is gepland op 1 juli 2020.

Vrije vrijdagen 2019-2020 groep 1-4:

 groep 1-2 groep 3-4
27 september27 september
18 oktober18 oktober
15 novemberschool
24 januarischool
21 februari21 februari
27 maart27 maart
17 aprilschool
15 mei15 mei
12 junischool
10 juli10 juli

Margedagen

  • De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 moeten de eerste vier schooljaren 3520 uur naar school. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 1000 uur per jaar. Schooltijden minus de schoolvakanties zorgen ervoor dat deze aantallen meestal worden overschreden. Het teveel aan uren wordt omgezet in margedagen. Dit zijn dagen waarop de kinderen vrij zijn van school en het team zich op die dagen bezighoudt met ‘alles wat het onderwijs in onze school’ ten goede komt. In UDSG en op de website staan deze dagen vermeld.
  • In verband met vergaderingen, studie, nascholing e.d. kunnen er extra vrije dagen ingeroosterd worden.
    De data van de studiedagen worden ruim van te voren in UDSG aangegeven.
  • De kinderen van groep 1/2 krijgen 11 keer per schooljaar een vrijdag vrij. De kinderen van groep 3/4 hebben 7 keer de vrijdag vrij. Dit wordt zo geregeld omdat deze kinderen op jaarbasis minder uren naar school hoeven.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.