Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2018-2019

 Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018
 Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
 Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
 Goede vrijdag – Pasen 19 t/m 22 april 2019
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsdag-Pinkstervakantie 30 mei t/m 10 juni 2019
Zomervakantie 22 juli t/m 1 september 2019

Op de volgende dagen zijn de leerlingen vrij i.v.m. studiedagen van het team:

Woensdag 19 juni 2019 voor alle groepen.

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie24 februari t/m 28 februari 2020
Pasen13 april 2020
Meivakantie27 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart21 en 22 mei 2020
Pinkstervakantie1 t/m 5 juni 2020
Zomervakantie20 juli t/m 28 augustus 2020

Let op!

Dit schooljaar is er geen vrij op Goede Vrijdag. Deze dag is geruild voor 4 mei, zodat we een aaneengesloten meivakantie hebben t/m 5 mei.

Vrije vrijdagen 2018-2019 groep 1-4:

 groep 1-2 groep 3-4
21 september 2018 school
19 oktober 201819 oktober 2018
16 november 201816 november 2018
14 december 2018 school
  1 februari 2019  1 februari 2019
22 februari 201922 februari 2019
22 maart 2019 school
  5 april 2019  5 april 2019
17 mei 2019 school
28 juni 201928 juni 2019
12 juli 201912 juli 2019

Margedagen

  • De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 moeten de eerste vier schooljaren 3520 uur naar school. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 1000 uur per jaar. Schooltijden minus de schoolvakanties zorgen ervoor dat deze aantallen meestal worden overschreden. Het teveel aan uren wordt omgezet in margedagen. Dit zijn dagen waarop de kinderen vrij zijn van school en het team zich op die dagen bezighoudt met ‘alles wat het onderwijs in onze school’ ten goede komt. In UDSG en op de website staan deze dagen vermeld.
  • In verband met vergaderingen, studie, nascholing e.d. kunnen er extra vrije dagen ingeroosterd worden.
    De data van de studiedagen worden ruim van te voren in UDSG aangegeven.
  • De kinderen van groep 1/2 krijgen 11 keer per schooljaar een vrijdag vrij. De kinderen van groep 3/4 hebben 7 keer de vrijdag vrij. Dit wordt zo geregeld omdat deze kinderen op jaarbasis minder uren naar school hoeven.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.