Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster schooljaar 2020-2021:

Herfstvakantie 19.10 t/m 23.10 2020
Kerstvakantie 21.12 2020 t/m 01.01 2021
Voorjaarsvakantie 22.02 t/m 26.02 2021
Goede vrijdag 02.04 2021
Pasen 05.04 2021
Meivakantie (+ Koningsdag en Bevrijdingsdag) 26.04 t/m 07.05 2021
Hemelvaart 13.05 en 14.05 2021
Pinksteren 24.05 2021
Zomervakantie 19.07 t/m 27.08 2021

 

Vrije dagen/studiedagen:

  • 19 februari 2021
  • 1 maart 2021
  • 2 juli 2021

 

Vrije vrijdagen 2020-2021 groep 1-4:

 groep 1-2  groep 3-4
16 oktober 16 oktober
13 november school
11 december 11 december
15 januari school
5 februari 5 februari
19 maart 19 maart
16 april 16 april
4 juni school
25 juni 25 juni
9 juli 9 juli

 

Margedagen

  • De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 moeten de eerste vier schooljaren 3520 uur naar school. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 1000 uur per jaar. Schooltijden minus de schoolvakanties zorgen ervoor dat deze aantallen meestal worden overschreden. Het teveel aan uren wordt omgezet in margedagen. Dit zijn dagen waarop de kinderen vrij zijn van school en het team zich op die dagen bezighoudt met ‘alles wat het onderwijs in onze school’ ten goede komt. In UDSG en op de website staan deze dagen vermeld.
  • In verband met vergaderingen, studie, nascholing e.d. kunnen er extra vrije dagen ingeroosterd worden.
    De data van de studiedagen worden ruim van te voren in UDSG aangegeven.
  • De kinderen van groep 1/2 krijgen 11 keer per schooljaar een vrijdag vrij. De kinderen van groep 3/4 hebben 7 keer de vrijdag vrij. Dit wordt zo geregeld omdat deze kinderen op jaarbasis minder uren naar school hoeven.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.