Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster schooljaar 2021-2022:

Herfstvakantie 16.10 t/m 24.10 2021
Kerstvakantie 24.12 2021 t/m 09.01 2022
Voorjaarsvakantie 26.02 t/m 06.03 2022
Pasen 18.04 2022
Meivakantie (+ Koningsdag en Bevrijdingsdag) 23.04 t/m 07.05 2022
Hemelvaart 26.05 en 27.05 2022
Pinksteren 06.06 2022
Zomervakantie 09.07 t/m 21.08 2022

 

Studiedagen:

7 december 2021 ’s middags, 25 februari 2022, 4 april 2022, woensdag 15 juni ’s morgens.

 

Vrije vrijdagen 2021-2022 groep 1-4:

 groep 1-2  groep 3-4
17 september school
29 oktober 29 oktober
19 november school
10 december 10 december
28 januari school
11 februari 11 februari
18 maart 18 maart
8 april 8 april
20 mei school
10 juni 10 juni
1 juli 1 juli

 

Margedagen

  • De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 moeten de eerste vier schooljaren 3520 uur naar school. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 1000 uur per jaar. Schooltijden minus de schoolvakanties zorgen ervoor dat deze aantallen meestal worden overschreden. Het teveel aan uren wordt omgezet in margedagen. Dit zijn dagen waarop de kinderen vrij zijn van school en het team zich op die dagen bezighoudt met ‘alles wat het onderwijs in onze school’ ten goede komt. In UDSG en op de website staan deze dagen vermeld.
  • In verband met vergaderingen, studie, nascholing e.d. kunnen er extra vrije dagen ingeroosterd worden.
    De data van de studiedagen worden ruim van te voren in UDSG aangegeven.
  • De kinderen van groep 1/2 krijgen 11 keer per schooljaar een vrijdag vrij. De kinderen van groep 3/4 hebben 7 keer de vrijdag vrij. Dit wordt zo geregeld omdat deze kinderen op jaarbasis minder uren naar school hoeven.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.