Vakanties en vrije dagen

 Vakantierooster

 Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
 Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
 Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
 Pasen – goede vrijdag 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie met Koningsdag en Hemelvaartsdag 27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus 2018

Let op! Op de volgende dagen zijn de leerlingen vrij i.v.m. studiedagen van het team:

Woensdag 15 november, woensdag 31 januari, maandag 5 maart (na de voorjaarsvakantie) en donderdagmiddag 7 juni (vanaf 12.00 uur)

Vrije vrijdagen groep 1-4:

 groep 1-2 groep 3-4
1 september 2017 school
 6 oktober 2017 6 oktober 2017
 3 november 2017 school
 1 december 2017 1 december 2017
 12 januari 2018 12 januari 2018
 16 februari 2018 school
 23 maart 2018 23 maart 2018
 20 april 2018 20 april 2018
 25 mei 2018 school
 8 juni 2018 8 juni 2018
 6 juli 2018 6 juli 2018

Margedagen

  • De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 moeten de eerste vier schooljaren 3520 uur naar school. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 1000 uur per jaar. Schooltijden minus de schoolvakanties zorgen ervoor dat deze aantallen meestal worden overschreden. Het teveel aan uren wordt omgezet in margedagen. Dit zijn dagen waarop de kinderen vrij zijn van school en het team zich op die dagen bezighoudt met ‘alles wat het onderwijs in onze school’ ten goede komt. In UDSG en op de website staan deze dagen vermeld.
  • In verband met vergaderingen, studie, nascholing e.d. kunnen er extra vrije dagen ingeroosterd worden.
    De data van de studiedagen worden ruim van te voren in UDSG aangegeven.
  • De kinderen van groep 1/2 krijgen 11 keer per schooljaar een vrijdag vrij. De kinderen van groep 3/4 hebben 7 keer de hele vrijdag vrij. Dit wordt zo geregeld omdat deze kinderen op jaarbasis minder uren naar school hoeven.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.