Dit jaar onder de aandacht

Dit schooljaar zijn we bezig met de volgende ontwikkelingen:

 

  • The Leader In Me:

We continueren het werken met de 7 gewoonten van TLIM en gaan werken aan het behalen van de MileStone Status.

Het creëren van een rijke leeromgeving wordt verder uitgewerkt en wordt zichtbaar in de klas en in de lessen.

  • Zicht op ontwikkeling

Om goed zicht op ontwikkeling van elke leerlingen te krijgen worden de volgende stappen gezet of verder uitgewerkt en geborgd:

Het werken met logboeken i.c.m. een weekplanning

Monitoren van verwerking op tablets

De 7 gewoonten inzetten bij de pedagogische en didactische invulling van de lessen.

Het volgen van het IGDI model waarbij het doelen stellen en het zichtbaar maken van de doelen voorop staat.

Analyseren van toetsen en pva maken

Handelingsgericht werken is uitgangspunt

Inzetten van tablets en het werken met leerdoelen.

  • Taalontwikkeling

Werken met leerlijnen en doelen

Doorgaande lijn taalontwikkeling verder ontwikkelen en/of borgen

Tablets van Snappet gebruiken als verwerking van de taal/spellinglessen

Horizontaal roosteren en gebruikmaken van Leerpleinen (samenwerkings- en stilteplekken) voor verwerkingsopdrachten.

Creëren taalrijke omgeving