Dit jaar onder de aandacht

Dit schooljaar zijn we bezig met de volgende ontwikkelingen:

  • Bevorderen leesplezier en implementatie nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen Atlantis.
  • De methodiek van Jose Schraven Z.L.K.L.S. wordt in elke groep gebruikt om een doorgaande lijn op spellingsgebied te kunnen waarborgen.
  • Het proces naar de Milestone status (The leader in me) wordt afgerond.
  • Bewegend leren wordt in elke groep gebruikt ter afwisseling van de “normale” lessen.
  • Zicht op ontwikkeling

Om goed zicht op ontwikkeling van elke leerlingen te krijgen worden de volgende stappen gezet of verder uitgewerkt en/of geborgd:

Het werken met logboeken i.c.m. een weekplanning

Monitoren van verwerking op tablets

De 7 gewoonten inzetten bij de pedagogische en didactische invulling van de lessen.

Het volgen van het IGDI model waarbij het doelen stellen en het zichtbaar maken van de doelen voorop staat.

Analyseren van toetsen en pva maken

Handelingsgericht werken is uitgangspunt

Inzetten van tablets en het werken met leerdoelen.