Dit jaar onder de aandacht

In dit schooljaar zijn we druk met ontwikkelingen binnen onze school:

We hebben een schooljaarplan geschreven waarbij de volgende acties worden ondernomen:

 • We hebben drie actiegroepen geformeerd waarbinnen we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de schoolontwikkeling. De actiegroepen zijn:
  • Taal/Lezen met als voorzitter taalcoördinator Marit Liebrand
  • The Leader In Me (TLIM) met als voorzitter Charissa Beumer
  • Rekenen met als voorzitter Menno Lodonk
 • We ontwikkelen voor de vakken Rekenen, Lezen, Spelling een onderwijsplan waarin de doorgaande leerlijn gewaarborgd blijft.
 • De leerkrachten hebben oog voor differentiatie binnen alle vakgebieden.
 • De methodiek van Jose Schraven Z.L.K.L.S. wordt in elke groep gebruikt om een doorgaande lijn op spellingsgebied te kunnen waarborgen.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuwe rekenmethode voor het schooljaar 2023/2024.
 • Leerkrachten differentiëren in de instructie en zorgen voor een gedifferentieerde verwerking bij de kernvakken.
 • We zijn gestart met het werken vanuit een kwaliteitscyclus waarmee de kwaliteitszorg geborgen wordt.
 • Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid verder uitbreiden met ondersteuning van het Partnerschapsteam,
 • Een aanbod voor leerlingen met Nederlands als tweede taal wordt gerealiseerd.
 • We kijken naar de mogelijkheden om ons Rapport op een andere manier weer te geven.

In mei 2023 laten we ons extern auditeren om bovenstaande ontwikkelingen te monitoren en waar nodig bij te sturen. Het jaar 2023 ontwikkelen wij vanuit dit startpunt ons nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaar.