Dit jaar onder de aandacht

Dit schooljaar zijn we bezig met de volgende ontwikkelingen:

 

  • The Leader In Me:

We continueren het werken met de 7 gewoonten van TLIM en het vergroten ouderbetrokkenheid door gespreksarrangementen af te spreken.

Het creëren van een rijke leeromgeving gaat vorm krijgen en wordt zichtbaar in de klas en in de lessen.

  • Werken zonder groepsplannen

De 7 gewoonten inzetten bij de pedagogische en didactische invulling van de lessen.

Het volgen van het IGDI model waarbij het doelen stellen en het zichtbaar maken van de doelen voorop staat.

Het werken met logboeken i.c.m. een weekplanning.

Inzetten van tablets en het werken met leerdoelen.

  • Taalontwikkeling

Tablets van Snappet gebruiken als verwerking van de taal/spellinglessen

Horizontaal roosteren en gebruikmaken van Leerpleinen (samenwerkings- en stilteplekken) voor verwerkingsopdrachten.

Vervangen van de vaste computers in laptops voor kinderen.

Creëren taalrijke omgeving