Schooltijden

Wij werken met een continurooster.

Onze  schooltijden zijn als volgt:

Groep 1-4 Groep 5-8
Maandag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur
Dinsdag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur 08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 14.30 uur

 

Op vrijdagmiddag is er geen school voor de groepen 1 t/m 4 aangezien de kinderen anders te veel uren maken. Doordat de schooltijden van onder- en bovenbouw gelijk zijn getrokken, werken de groepen 1 t/m 4 wekelijks te lang. De groep 1/2 hebben daarom 11 vrijdagochtenden in het schooljaar vrij, de groep 3-4  7 vrijdagochtenden. De data kunt u vinden in de online schoolgids onder het kopje “Vakantie en vrije dagen”.

Om zo effectief mogelijk gebruik te kunnen maken van de schooltijd, hebben wij op school de regel dat er 5 minuten voor aanvang van de lessen wordt gebeld. Om 8.30 uur starten we daadwerkelijk met de lessen.