Nieuwe ouder

Oriënteert u zich op een basisschool in Beekbergen? Openbare basisschool Beekbergen is een fijne school in een modern, multifunctioneel gebouw. Ook de peuterzaal, de buitenschoolse opvang en het Dorpshuis maken gebruik van dit gebouw. We beschikken over prettige ruimtes voor interne begeleiding,  een computerlokaal en een grote toneel/gymzaal.

Wij geven onze leerlingen zelfstandigheid en goede sociale vaardigheden mee, zodat zij zich kunnen redden in de maatschappij. Werkzaamheden goed kunnen plannen en voldoende ontwikkeling op het gebied van sport en creativiteit doormaken horen daar ook bij. We werken met “The leader in me”, waarbij de 7 gewoonten van effectief leiderschap van Stephen Covey een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen.

Onze school als middelpunt van het dorp

Onze school ontleent haar naam aan de naam van het dorp Beekbergen. De school is het middelpunt en het hart van het dorp. Veel dorpsactiviteiten vinden plaats in samenwerking met de school. De school heeft op veel maatschappelijke terreinen intensieve en actieve contacten met belanghebbenden in het dorp.

Schoolgids online

Op deze site kunt u alle informatie over onze school vinden. Wilt u actuele en relevante informatie vinden, klik dan op onze online schoolgids; hier vindt u informatie over alle onderwerpen die u als ouder wilt weten of nalezen. Na het intypen van een bepaalde zoekopdracht krijgt u eenvoudig alle gevonden zoekresultaten te zien.  Natuurlijk kunt u ook het algemene zoekvenster van onze site gebruiken om informatie te zoeken.

Kennismaken?

Wilt u een kijkje nemen op obs Beekbergen samen met uw zoon of dochter? Dat kan! Neem contact op via het kennismakingsformulier of bel met onze waarnemend directeur Ruud Brinkman  voor een afspraak.

Delen via