Nieuwe ouder

Oriënteert u zich op een basisschool in Beekbergen? Openbare basisschool Beekbergen is een moderne basisschool in een modern, multifunctioneel gebouw. Ook de peuterzaal, de buitenschoolse opvang en het Dorpshuis maken gebruik van dit gebouw. Onze school heeft prettige ruimtes voor interne begeleiding,  een computerlokaal en een grote toneel/gymzaal.

Wij geven onze leerlingen zelfstandigheid en goede sociale vaardigheden mee, zodat zij zich kunnen redden in de maatschappij. Werkzaamheden goed kunnen plannen en voldoende ontwikkeling op het gebied van sport en creativiteit doormaken horen daar ook bij. In het schooljaar 2015/2016 zijn we gestart met “The leader in me”, waarbij de 7 gewoonten van effectief leiderschap van Stephen Covey een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen.

Onze school als middelpunt van het dorp

Onze school ontleent haar naam aan de naam van het dorp Beekbergen. De school is het middelpunt en het hart van het dorp.Veel dorpsactiviteiten vinden plaats in samenwerking met de school. Onze school is een dorps betrokken school. De school heeft op veel maatschappelijke terreinen intensieve en actieve contacten met belanghebbenden in het dorp. Onze kinderen worden voorbereid op een volwaardig lid te zijn van de samenleving. Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Schoolgids online

Op deze site kunt u alle informatie over onze school vinden. Om het vinden van actuele en relevante informatie voor u zo eenvoudig mogelijk te maken hebben wij de traditionele schoolgids vervangen door een online schoolgids; een online ‘wikipedia’ waar u over alle onderwerpen die u als ouder over onze school wilt weten of nalezen. In de online schoolgids vindt u alle informatie die in een schoolgids thuishoort. Na het intypen van een bepaalde zoekopdracht krijgt u eenvoudig alle gevonden zoekresultaten te zien.  Natuurlijk kunt u ook het algemene zoekvenster van onze site gebruiken om informatie te zoeken.

Kennismaken?

Wilt u een kijkje nemen op obs Beekbergen samen met uw zoon of dochter? Dat kan! Neem contact op via het kennismakingsformulier of belt u met de directeur Yolanda Klaaysen voor een afspraak.

Delen via