Godsdienstonderwijs/Vormingsonderwijs

Voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8 bestaat de mogelijkheid om lessen godsdienst/humanistisch vormingsonderwijs te volgen. Er kan een keuze gemaakt worden uit Rooms-katholiek of Protestants godsdienstonderwijs of Humanistisch onderwijs. Dit wordt verzorgd door bevoegde docenten, die dit namens stichting Vormingsonderwijs uitvoeren. Deze lessen zijn gratis. U moet uw kind elk jaar opnieuw opgeven voor deze lessen, dit i.v.m. de bekostiging door het Vormingsonderwijs.  U krijgt hiervoor in het voorjaar de mogelijkheid. Kinderen die niet naar één van deze lessen toegaan blijven bij de leerkracht in de klas.

Godsdienstonderwijs

In bijna elke les staat een Bijbelverhaal centraal en wordt dit op een creatieve manier uitgewerkt. Veel verschillende thema’s komen aan de orde en er wordt elk jaar aandacht besteed aan de betekenis van de christelijke feestdagen, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. U hoeft niet kerkelijk gebonden te zijn om uw kind voor deze lessen op te geven. Het godsdienstonderwijs wordt verzorgd door Agnes de Haan vanuit de RK-kerk, door mevrouw Anja Hertgers, vanuit de Protestantse Kerk Nederland en door Manon Kamman voor HVO.