Computers en touchscreens

Chromebooks en touchscreens (ICT)

Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met ict te laten werken. Inmiddels is het gebruik van de Chromebooks binnen de lessen (onder meer reken-, taal- schrijfonderwijs en zaakvakken) geïntegreerd. In de groepen 1 t/m 8 wordt er regelmatig met diverse computerprogramma’s gewerkt. Voor iedere leerling van groep 4 t/m 8 hebben wij een Chromebook beschikbaar. Deze is eigendom van de school en daar hoeven ouders niet aan bij te dragen. In de groepen 1/2 en 3 zijn Ipads beschikbaar in de groepen.  De school wil er zorg voor dragen dat alle kinderen aan het eind van de basisschool ICT kunnen gebruiken als communicatie en informatie medium. De school volgt de maatschappelijke ontwikkeling op ICT gebied.

Touchscreens

In de groepen 1 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden in de vorm van touchscreens.

Met de touchscreens kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken.

Computergebruik en internet

In alle groepen worden duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de tablets, Chromebooks en gebruik van  internet.