Computers en touchscreens

Chroombooks en touchscreens (ICT)

Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken. Inmiddels is het gebruik van de computer binnen de lessen (onder meer reken-, taal- schrijfonderwijs en zaakvakken) geïntegreerd. In de groepen 1 t/m 8 wordt er regelmatig met diverse computerprogramma’s gewerkt. In ieder lokaal zijn laptops aanwezig en in groep 1/2/3 zijn Ipads beschikbaar voor de kinderen.  De school wil er zorg voor dragen dat alle kinderen aan het eind van de basisschool ICT kunnen gebruiken als communicatie en informatie medium. De school volgt de maatschappelijke ontwikkeling op ICT gebied.

De groepen 4-8 gebruiken de tablets van Snappet voor de verwerking van de lesstof. In de loop van dit schooljaar worden de tablets vervangen door Chromebooks.

Touchscreens

In de groepen 1 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van Touchscreens.

Met de touchscreens kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken.

Computergebruik en internet

In alle groepen worden duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de tablets, Chromebooks en gebruik van  internet.