Openbare basisschool Beekbergen

Openbare basisschool Beekbergen is een fijne school in een modern, multifunctioneel gebouw: er is ook een peuterzaal, een buitenschoolse opvang en het Dorpshuis. De school vormt letterlijk het middelpunt van het dorp Beekbergen. Veel dorpsactiviteiten vinden dan ook plaats in samenwerking met de school. Wij geven onze leerlingen zelfstandigheid en goede sociale vaardigheden mee, zodat zij vol vertrouwen hun talenten kunnen inzetten voor onze maatschappij. Onze school werkt met “The leader in me”, waarbij de 7 gewoonten van effectief leiderschap van Stephen Covey een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. Deze 7 gewoonten gaan over: leidinggeven aan jezelf, inzicht in jezelf en je relatie met de ander.

Muziek en sport zijn belangrijk op onze school. Sinds april 2019 zijn wij een Gezonde School door het behalen van het vignet Gezonde school met het thema certificaat Sport en Bewegen. Daarnaast zijn onze school en ons schoolplein rookvrij.

Wilt u meer weten over ons onderwijs en onze school? U bent van harte welkom om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek! Stuur ons in dat geval een mail naar beekbergen@leerplein055.nl of bel ons op nummer 055 5061205.

The Leader in Me school

 

Drie jaar geleden zijn we gestart met “The leader in me”, waarbij de 7 gewoonten van effectief leiderschap van Stephen Covey een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. The Leader in Me is een proces voor basisscholen dat kinderen aanspreekt op hun talenten en betrokkenheid. Het leert ze op een speelse manier 7 gewoonten gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Die gewoonten komen voort uit het bekroonde leiderschapsboek ‘The 7 habits of highly effective people’ van Stephen Covey. De kern van het boek is dat zeer effectieve mensen een zevental gewoonten hebben die de basis zijn voor hun succes en dat iedereen deze gewoonten bij zichzelf (verder) kan ontwikkelen. Effectief en succesvol in de zin van: het beste uit jezelf te halen, met respect voor anderen en je omgeving.

De 7 gewoonten helpen ons:

  • om – op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie – zelf verantwoorde beslissingen te nemen
  • om tijd zinvol te besteden (plannen).
  • om bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden
  • om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken.
    Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.

 

Anti-pestprotocol

maandag 25 oktober 2021


Eten op school

vrijdag 17 september 2021

Als we tussen de middag op school eten is de afspraak dat ieder kind brood-groenten-fruit in een broodtrommel meeneemt. Gezond drinken in de beker maakt het compleet. Geeft u zuivel mee naar school, dan kunnen de bekers in de koelkast bewaard worden. De tafels waar de kinderen de hele dag aan werken zien we graag


maandag 6 september 2021

Onze school vindt het belangrijk de ouders/verzorgers van leerlingen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en de vorderingen van de leerlingen en alles wat daarmee samenhangt. Het ouderportaal van ParnasSys (beveiligde omgeving) geeft alle ouders inzage in de gegevens die school van de leerlingen heeft vastgelegd. Hierbij gaat het


Missie statuut

vrijdag 27 augustus 2021

In elke groep starten we met het maken van een missie statuut. Hierin wordt beschreven op welke wijze kinderen samen een fijne tijd in de groep kunnen hebben. Dit statuut komt in elke groep te hangen en wordt wekelijks even besproken met de kinderen. Aan het begin van het schooljaar gaat de anti-pestcommissie samen met