Huiswerk

Huiswerk eerst niet…
Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich na een intensieve schooldag ook weer moeten kunnen ontspannen door lekker te spelen. Wat ons betreft is lezen daarop een uitzondering. U mag voorlezen of zelf lezen tot dagelijks ‘huiswerk’ bestempelen. Laat uw kind(eren) maar lekker veel leeskilometers maken. Dat ondersteunt de woordenschat, de ontwikkeling van de taal en is bovendien nog leuk ook!

…later meer
Naarmate de kinderen ouder worden zal er vaker huiswerk worden gegeven. Dat is ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs en om eraan te wennen dat leren ook buiten schooltijd en schoolgebouw gewoon doorgaat. Het kan voorkomen dat de leerkracht en ouders het belangrijk of noodzakelijk vinden om thuis extra met schoolwerk te oefenen. Mocht dat voorkomen, dan willen we dat graag samen met u regelen, zodat plezier in leren en in naar school gaan voorop blijft staan. We zetten hiervoor gewoonte 2 en 3 in: begin met het einddoel voor ogen en belangrijke zaken eerst! Zie 7 gewoonten Stephen Covey.