Missie en visie

Ons Motto: Plezier + resultaat = waar o.b.s. Beekbergen voor staat!

In het schoolplan wordt beschreven welke kant we in de komende vier jaar met ons onderwijs en onze school op willen.

Missie in drie thema’s

  1. Wij creëren een omgeving waar kinderen optimaal kunnen presteren
  2. Wij bereiden kinderen voor op hun plaats in de maatschappij
  3. Een goede school maak je met z’n allen

Wij creëren een omgeving waar kinderen optimaal kunnen presteren

Motivatie:  We vinden het als school onze hoofdtaak dat kinderen op onze school voor de volle 100 % leren te leren en leren te werken met hun capaciteiten. Hierdoor worden kinderen zich bewust van hun eigen vermogens en leren die maximaal in te zetten.  Alleen dan haal je alles eruit wat er in zit.

Wij bereiden kinderen voor op hun plaats in de maatschappij

Motivatie: De wereld zit ingewikkeld in elkaar en het valt soms niet mee om daar de goede weg in te vinden. Wij zien het als vanzelfsprekend dat we kinderen leren die weg te vinden en hen zoveel bagage mee te geven dat ze daarin steeds de juiste keuzes kunnen maken. Op die manier ontwikkelen kinderen zich tot zelfbewuste burgers, die in staat zijn tot het nemen van eigen beslissingen en zich daar ook voor verantwoordelijk te voelen. We leren kinderen normen en waarden en respectvol om te gaan met elkaar, elkaars bezittingen en hun omgeving. Toenemend individualisme vraagt van ons als school nog meer kinderen te leren samen te werken.

Een goede school maak met z’n allen

Motivatie:  De ontwikkeling van kinderen is complex. De diverse invloeden op die ontwikkeling van buiten vragen steeds meer om een intensieve samenwerking tussen school en ouders. Opvoeden is succesvoller als je dat samen doet en je samen verantwoordelijk voelt. We vinden de samenwerking tussen leerkracht-kind-ouder onmisbaar in de hele ontwikkeling van een leerling. Samen sta je sterk en samen bereik je meer.

Om dit alles te kunnen bewerkstelligen gebruiken we de 7 gewoonten van Stephan Covey. We zijn een The Leader in Me school  omdat deze manier van denken en omgaan met elkaar goed in te zetten is in ons onderwijs. Lees meer over The Leader In Me in deze schoolgids.

In het kalenderjaar 2023 gaan wij aan de slag met het schrijven van een nieuw schoolplan. Dit is tevens het moment om de visie en missie onder een vergrootglas te houden en waar nodig aan te passen. The Leader In Me zal leiden blijven in ons onderwijs.