Onze school

DE_NIEUWE_SCHOOL400Openbare basisschool Beekbergen is een moderne school gevestigd in een modern, multifunctioneel gebouw. In dit gebouw zit ook  Kinderopvang Pommetje met voorschoolse- en buitenschoolse opvang en het Dorpshuis. De school vormt het middelpunt van het dorp Beekbergen en veel dorpsactiviteiten vinden plaats in samenwerking met de school. Lees verder over de kinderopvangmogelijkheden op onze school.

Basisschool ‘loopbaan’ van onze leerlingen

Beekbergen wil haar leerlingen zelfstandigheid en goede sociale vaardigheden mee geven, zodat zij zich kunnen redden in de maatschappij. Werkzaamheden goed kunnen plannen en voldoende ontwikkeling op het gebied van sport en creativiteit doormaken horen daar ook bij. Onze leerlingen leren in stappen die niet onderbroken worden bij een overgang naar een volgende groep. In de basisschool‘loopbaan’ zijn deze stappen inhoudelijk en onderwijskundig beschreven. We werken met verschillende instructieniveaus, waardoor ieder kind de zorg krijgt die het verdient. Differentiatie  wordt niet gezocht in versnelling van het leertempo, maar in verrijking en verdieping van de leerstof. Zo stimuleren we kinderen alles uit zichzelf te halen.

Beekbergen heeft 9 lokalen; 4 lokalen op de bovenverdieping (bovenbouw) en 5 lokalen op de benedenverdieping (midden- en onderbouw).

Onze school hanteert een continurooster. Dat betekent dat de school open is van 8.30-14.30 uur, behalve op woensdag. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij vanaf 12.15 uur. De groepen 1-4 zijn ook nog op vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur.

Delen via