Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De kleuters krijgen de gymles in het speellokaal in de school. Ze hebben een tas waarin ze hun gymschoenen opbergen. Ze hebben geen speciale kleding nodig.Lees meer


Computers en touchscreens

Computers en touchscreens (ICT) Onze school heeft ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgenLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Dit schooljaar zijn we bezig met de volgende ontwikkelingen:   The Leader In Me: We continueren het werken met de 7 gewoonten van TLIM enLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Godsdienstonderwijs/Vormingsonderwijs

Voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8 bestaat de mogelijkheid om lessen godsdienst/humanistisch onderwijs te volgen. Er kan een keuze gemaakt worden uit Rooms-katholiekLees meer


Huiswerk

Huiswerk eerst niet… Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich naLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Methodes

U mag er van uitgaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van deLees meer


Missie en visie

Ons Motto: Plezier + resultaat = waar o.b.s. Beekbergen voor staat! In het schoolplan wordt beschreven welke kant we in de komende vier jaar met onsLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer


Ontwikkeling tot een The Leader in Me school

Vanaf het schooljaar 2015-2016 volgden wij met het hele team de opleiding ‘The leader in me’, verzorgd door het CPS (specialist in schoolontwikkeling: www.cps.nl). OnderstaandLees meer


Rapporten

Onze school vindt het belangrijk de ouders/verzorgers van kinderen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en de vorderingen vanLees meer


Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Onze  schooltijden zijn als volgt: Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur Dinsdag 08.30 – 14.30Lees meer


Sport en bewegen

In januari 2019 is ons schoolplein aangepast. Wij konden dit realiseren door middel van o.a. de subsidie van de Gezonde School. Daarvoor hebben we hetLees meer


Vakanties en vrije dagen

Zomervakantie 20 juli-28 augustus 2020 Vakantierooster nieuwe schooljaar 2020-2021: Herfstvakantie 19.10 t/m 23.10 2020 Kerstvakantie 21.12 2020 t/m 01.01 2021 Voorjaarsvakantie 22.02 t/m 26.02 2021Lees meer