Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De kleuters krijgen de gymles in het speellokaal in de school. Ze hebben een tas waarin ze hun gymschoenen opbergen. Ze hebben geen speciale kleding nodig.Lees meer


Computers en touchscreens

Computers en touchscreens (ICT) Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wijLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Dit schooljaar zijn we bezig met de volgende ontwikkelingen:   The Leader In Me: We continueren het werken met de 7 gewoonten van TLIM enLees meer


Godsdienstonderwijs

Voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8 bestaat de mogelijkheid om lessen godsdienstonderwijs te volgen. Er kan een keuze gemaakt worden uit Rooms-katholiek ofLees meer


Huiswerk

Huiswerk eerst niet… Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich naLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen vanLees meer


Missie en visie

Ons Motto: Plezier + resultaat = waar o.b.s. Beekbergen voor staat! In het schoolplan wordt beschreven welke kant we in de komende vier jaar met onsLees meer


Ontwikkeling The Leader in Me

Gedurende het schooljaar 2015-2016 volgden wij met het hele team de opleiding ‘The leader in me’, verzorgd door het CPS (www.cps.nl). Onderstaand een eerste indruk van hetLees meer


Rapporten

Onze school vindt het belangrijk de ouders/verzorgers van kinderen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en de vorderingen vanLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Onze  schooltijden zijn als volgt: Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur Dinsdag 08.30 – 14.30Lees meer


Sport en bewegen

In januari 2019 is ons schoolplein aangepast. Wij konden dit realiseren door middel van o.a. de subsidie van de Gezonde School. Daarvoor hebben we hetLees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2018-2019  Herfstvakantie  22 t/m 26 oktober 2018  Kerstvakantie  24 december 2018 t/m 4 januari 2019  Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 1 maart 2019  Goede vrijdag – PasenLees meer