Actief Burgerschap

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturenLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De kleuters krijgen de gymles in het speellokaal in de school. Ze hebben een tas waarin ze hun gymschoenen opbergen. Ze hebben geen speciale kledingLees meer


Computers en touchscreens

Chroombooks en touchscreens (ICT) Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben omLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Dit schooljaar zijn we bezig met de volgende ontwikkelingen: Bevorderen leesplezier en daarmee de vooruitgang in de prestaties van leerlingen op AVI/Begrijpend lezen Zicht opLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Godsdienstonderwijs/Vormingsonderwijs

Voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8 bestaat de mogelijkheid om lessen godsdienst/humanistisch vormingsonderwijs te volgen. Er kan een keuze gemaakt worden uit Rooms-katholiekLees meer


Huiswerk

Huiswerk eerst niet… Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich naLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Methodes

U mag er van uitgaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van deLees meer


Missie en visie

Ons Motto: Plezier + resultaat = waar o.b.s. Beekbergen voor staat! In het schoolplan wordt beschreven welke kant we in de komende vier jaar met onsLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Ontwikkeling tot een The Leader in Me school

Vanaf het schooljaar 2015-2016 volgden wij met het hele team de opleiding ‘The leader in me’, verzorgd door het CPS (specialist in schoolontwikkeling: www.cps.nl). OnderstaandLees meer


Rapporten

Onze school vindt het belangrijk de ouders/verzorgers van kinderen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en de vorderingen vanLees meer


Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Onze  schooltijden zijn als volgt: Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur Dinsdag 08.30 – 14.30Lees meer


Sport en bewegen

In januari 2019 is ons schoolplein aangepast. Wij konden dit realiseren door middel van o.a. de subsidie van de Gezonde School. Daarvoor hebben we hetLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster schooljaar 2021-2022: Herfstvakantie 16.10 t/m 24.10 2021 Kerstvakantie 24.12 2021 t/m 09.01 2022 Voorjaarsvakantie 26.02 t/m 06.03 2022 Pasen 18.04 2022 Meivakantie (+ KoningsdagLees meer