Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. We zien elke dag op elke Leerplein055-school wat openbaar onderwijs voor kinderen en ouders betekent.Lees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De gymlessen worden op de dinsdag verzorgd door een vakdocent bewegingsonderwijs. Deze vakdocent werkt vanuit Sportservice Apeldoorn. Voor onze school is dit juf Bo Welgraaf.Lees meer


Computers en touchscreens

Chromebooks en touchscreens (ICT) Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben omLees meer


Dit jaar onder de aandacht

In dit schooljaar zijn we druk met ontwikkelingen binnen onze school: We hebben een schooljaarplan geschreven waarbij de volgende acties worden ondernomen: We hebben drieLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Godsdienstonderwijs/Vormingsonderwijs

Voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8 bestaat de mogelijkheid om lessen godsdienst/humanistisch vormingsonderwijs te volgen. Er kan een keuze gemaakt worden uit Rooms-katholiekLees meer


Huiswerk

Huiswerk eerst niet… Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich naLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Methodes

U mag er van uitgaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van deLees meer


Missie en visie

Ons Motto: Plezier + resultaat = waar o.b.s. Beekbergen voor staat! In het schoolplan wordt beschreven welke kant we in de komende vier jaar met onsLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Ontwikkeling tot een The Leader in Me school

Vanaf het schooljaar 2015-2016 volgden wij met het hele team de opleiding ‘The leader in me’, verzorgd door het CPS (specialist in schoolontwikkeling: www.cps.nl). OnderstaandLees meer


Rapporten

Onze school vindt het belangrijk de ouders/verzorgers van kinderen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en de vorderingen vanLees meer


Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Onze  schooltijden zijn als volgt: Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur Dinsdag 08.30 – 14.30Lees meer


Sport en bewegen

Sinds april 2019 zijn wij een Gezonde School geworden door het behalen van het vignet Gezonde School met het thema certificaat Sport en Bewegen. Sinds ditLees meer


Toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstigeLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart Pasen 7 april t/mLees meer