Ontwikkeling tot een The Leader in Me school

Vanaf het schooljaar 2015-2016 volgden wij met het hele team de opleiding ‘The leader in me’, verzorgd door het CPS (specialist in schoolontwikkeling: www.cps.nl). Onderstaand een eerste indruk van het proces dat wij daarmee gestart zijn.

The Leader in Me spreekt kinderen aan op hun talenten en betrokkenheid. Het is speciaal ontwikkeld voor basisscholen. The Leader in Me leert kinderen op een speelse manier 7 gewoonten gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Die gewoonten komen voort uit het bekroonde leiderschapsboek ‘The 7 habits of highly effective people’ van Stephen Covey. De kern van het boek is dat zeer effectieve mensen een zevental gewoonten hebben die de basis zijn voor hun succes en dat iedereen deze gewoonten bij zichzelf (verder) kan ontwikkelen.

Effectief en succesvol

Effectief en succesvol in de zin van: het beste uit jezelf te halen, met respect voor anderen en je omgeving. Dit gedachtegoed bleek zo universeel, dat het verder is uitgewerkt voor kinderen, tieners, gezinnen en een proces voor basisscholen. En zo ontstond The Leader in Me, ontwikkeld door leraren.

Een leiderschapsboek? Moet ieder kind dan een leider worden? Nee, natuurlijk niet. Het uitgangspunt van de 7 gewoonten is vooral dat de wereld natuurlijk niet maakbaar is, maar dat je jouw invloed wel kunt vergroten door (zelf-) leiderschap. Het gaat erom kinderen die gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen en waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Van binnen naar buiten dus, en dat maakt dit proces zo bijzonder. Het gaat over eerst werken aan jezelf, eerst kijken naar jezelf, naar je keuzes, je verantwoordelijkheden, je doelgerichtheid en je integriteit en dan pas naar de ander en naar jouw relaties met anderen.

Gemeenschappelijke taal

Modelling (voorbeeldgedrag) van de leerkracht staat centraal. Zij zijn degenen die de 7 gewoonten door de dag heen herkennen en tot leven brengen. Leerkrachten hoeven er niet iets ‘bij te doen’. Ze blijven doen wat zij deden maar geven er nieuwe woorden en inhoud aan. De 7 gewoonten bieden een gemeenschappelijke taal als houvast voor de hele pedagogische én didactische aanpak. Voor iedereen die betrokken is: kinderen, leerkrachten, schoolleiding, ouders…..

Geen programma en ook geen methode, maar een proces binnen de aanpak van alledag. Het is vooral anders kijken naar wat wij nu al doen zodat kinderen maximaal kunnen oefenen in persoonlijk leiderschap. De aandacht voor leiderschapsgewoonten past bij onze missie en wordt verbonden aan andere onderwijsdoelen.

Ontwikkeling naar certificering:

2016-2017
In schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met het implementeren van de 7 gewoonten in de school en de groepen. We zijn begonnen met acht introductieweken om alle gewoonten goed neer te kunnen zetten. In elke groep is een boom gemaakt en versierd (symbool voor TLIM), er is een missie statuut gemaakt, zijn er doelen opgesteld en zijn er leiderschapsrollen gekozen door de kinderen. In de entree van de school is een prachtig bord met de boom opgehangen. Op die boom worden alle doelen per groep en van het team zichtbaar gemaakt. We vinden steeds meer momenten waarop we kinderen proactiever kunnen maken en zelf verantwoordelijkheid kunnen geven. In de LOL-gesprekken wordt besproken welke doelen kinderen willen behalen en wat ze daarvoor kunnen doen en helpen hen nadenken over hoe ze dat kunnen doen.

2017-2018
In schooljaar 2017-2018 zijn we de 7 gewoonten gaan inzetten in onze lessen, om zo goed mogelijk te kunnen differentiëren. Daarnaast is gewerkt aan ouderbetrokkenheid. Voorbeelden daarvan zijn: alle gegevens, prestaties, gespreksverslagen en rapporten zijn te zien in het ouderportaal/startgesprekken met kinderen en ouders/gespreksarrangementen en agendabeheer.  Om de zaag scherp te kunnen houden (gewoonte 7) zijn we gestart met de Gezonde School. In het kader daarvan hebben we ouders gevraagd alleen brood-groente-fruit in de broodtrommel mee te geven naar school en ook gezonde traktaties te bedenken voor leerlingen en leerkrachten. Het komende schooljaar zal het schoolplein worden aangepakt: meer uitdaging en meer mogelijkheden creëren om samen te bewegen en te spelen.

2018-2019
In schooljaar 2018-2019 hebben we steeds meer doelen gesteld en werden de doelen ook zichtbaar in de klas. We hebben gewerkt aan de emotionele bankrekening en aan groepsdoelen en persoonlijke doelen.

Onze school heeft in juni 2019 het scholingstraject afgesloten. Dit is aan het begin van het nieuwe schooljaar uitgebreid gevierd.

We zijn nu dus een volwaardige The Leader in Me school.

Komend schooljaar nemen wij tijd om alle afspraken omtrent de TLIM te waarborgen. Iedere teamvergadering staat de TLIM centraal en neemt de actiegroep ons mee in de 7 gewoonten. Per periode staat er een gewoonte centraal om ‘de zaag scherp te houden’. Dit jaar ontwikkelen we het Portfolio verder door in combinatie met de vernieuwing van het rapport.