Methodes

U mag er van uitgaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Voorbereidend taal/rekenen Digikeuzebord 1/2
Aanvankelijk lezen Lijn 3 3
Technisch lezen Atlantis 4 t/m 8
Begrijpend lezen Atlantis 4 t/m 8
Nederlandse taal Taal actief 4 4 t/m 8
Spelling Taal actief 4/Zo leer je kinderen lezen en spellen 4 t/m 8
Rekenen/wiskunde Wereld in getallen 4 t/m 8
Schrijven Klinkers 3 t/m 8
Aardrijkskunde Wereldzaken 5 t/m 8
Geschiedenis Tijdzaken 5 t/m 8
Engels Groove.me 1 t/m 8
Kennis der natuur/biologie Natuurzaken 5 t/m 8
Verkeer Wegwijs/wijzer in het verkeer/verkeerskrant 1 t/m 8
Muziek Eigenwijs Digitaal 1 t/m 8
Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs 1 t/m 8
Handvaardigheid Moet je doen 1 t/m 8
Tekenen Moet je doen 1 t/m 8
Sociaal emotionele ontwikkeling

Burgerschapsvorming

The Leader in Me/Goed gedaan

The Leader in Me

1 t/m 8
Dans en Drama Moet je doen 1 t/m 8
Topografie Topomaster i.c.m. Wereldzaken 5 t/m 8