Taken en functies team

Naast de lesgevende taken heeft het team nog een aantal extra taken te vervullen. Via het werkgelegenheidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht:

Anti-pestcommissie: Yolanda Klaaysen en Annemieke Hurenkamp

Bedrijfshulpverleners: Ingrid Palm, Ellen Triesscheijn, Charissa Beumer

Personeelsgeleding MR: Marlies van Lohuizen, Maartje Pisters en Ruth Hulshof

Contactpersoon OR: Ellen Triesscheijn

Cultuureducatie: Yolanda Klaaysen

ICT/digicoaches: Ingrid Palm, Bianca Mulder en Ruth Hulshof

Lighthouse team voorzitter: Charissa Beumer

Taalcoördinatoren:  Marit Nieuwenhuis en Ellen Triesscheijn

Sportzaken: Ingrid Palm

Vertrouwenspersoon: Annemieke Hurenkamp

OIDS (Opleiden in de school): Marlies van Lohuizen

Lighthouse team: Monique Leenders, Marlies van Lohuizen, Charissa Beumer, Ingrid Palm (ondersteunend) en Yolanda Klaaysen (adviserend)

Website: Yolanda Klaaysen en Ingrid Palm

Hoofdluis: Ingrid Palm