Taken en functies team

Naast de lesgevende taken heeft het team nog een aantal extra taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht:

Anti-pestcommissie: Danielle Rorije en Yolanda Klaaysen

Bedrijfshulpverleners: Ingrid Palm, Ellen Triesscheijn, Danielle Rorije, Charissa Beumer

Personeelsgeleding MR: Mariët Geurts, Marit Nieuwenhuis en vacature

Contactpersoon OR: Maartje Pisters

Cultuureducatie: Maartje Pisters

ICT/digicoaches: Ingrid Palm, Bianca Mulder en Ruth Hulshof

Sportzaken: Ingrid Palm

Vertrouwenspersoon: Danielle Rorije

OIDS (Opleiden in de school): Maartje Pisters

Groep extra: Mariet Geurts

Lighthouse team: Ellen Triesscheijn, Charissa Beumer, Ingrid Palm (ondersteunend) en Yolanda Klaaysen (adviserend)

Website: Yolanda Klaaysen en Ingrid Palm

Hoofdluis: Ingrid Palm