Taken en functies team

Naast de lesgevende taken heeft het team nog een aantal extra taken te vervullen. Via het werkgelegenheidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht:

Anti-pestcommissie: Ruud Brinkman en Annemieke Hurenkamp (vertrouwenspersoon)

Bedrijfshulpverleners: Charissa Beumer, Ruud Brinkman

Personeelsgeleding MR: Marlies van Lohuizen, Menno Lodonk, Monique Leenders

Contactpersoon OR: Else-Marit Wardenier

Cultuureducatie en voorbereiding Themaweek maart 2023 : Menno Lodonk

ICT coördinator: Menno Lodonk

Actiegroep Lighthouse: Charissa Beumer (voorzitter), Monique Leenders, Marlies van Lohuizen, Ruud Brinkman (Leerling Lighthouse Team)

Actiegroep Taal/Lezen:  Marit Nieuwenhuis (voorzitter), Marlies van Lohuizen, Bianca Mulder

Actiegroep Rekenen : Menno Lodonk (voorzitter), Else-Marit Wardenier, Leontyne Rensink

Sportzaken: Menno Lodonk, Ruud Brinkman en Bo Welgraaf

Vertrouwenspersoon: Annemieke Hurenkamp

OIDS (Opleiden in de school): Marlies van Lohuizen

Website: Ruud Brinkman

Hoofdluis: Ruud Brinkman