Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of de activiteitencommissie worden georganiseerd, kosten echter wel geld.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we op school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, het kerstfeest of Pasen maar ook extra buitenspelmateriaal, extra leesboeken of ‘aankleding’ (een plantje bijvoorbeeld) voor in de groepen.

De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Dit jaar is deze gesteld op € 27,– per kind.

Schoolreizen
De bijdrage voor de schoolreizen is niet bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen) kunt u contact opnemen met de directeur.

Stichting Leergeld
Bij financiële problemen kunt u ook een beroep doen op Stichting Leergeld. Dit geldt ook voor andere buitenschoolse activiteiten. Voor aanvragen kunt u bellen met 06-12675159.