Klassenouders

Aan het begin van ieder schooljaar vraagt de leerkracht twee ouders uit de groep om klassenouder te worden. De taak van de klassenouder is om hand- en spandiensten te verrichten in samenwerking met de leerkrachten wanneer deze daar om vraagt. De klassenouder organiseert en/of regelt op verzoek van de leerkracht die zaken waardoor de leerkracht in zijn/haar taak wordt ontlast. De klassenouder staat los van de ouderraad. U kunt daarbij denken aan het regelen voor vervoer van een uitstapje, het vragen van hulp bij bepaalde activiteiten e.d.