Directie

De directeur van de school is Fie Nieuwenhuizen. Zij zal vanaf 1 augustus 2024 het stokje van Ruud Brinkman overnemen op deze school. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u, na de groepsleerkracht,  het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.