Het team

Ons team bestaat uit 8 leerkrachten, een intern begeleider en een directeur. Samen met dit team dragen wij zorg voor goed onderwijs aan de leerlingen van OBS Beekbergen.

  • Groep 1/2/3                    juf Marit, juf Leontyne, juf Violeta, juf Linde (vervanging van juf Marlies)
  • Groep 4                            juf Monique
  • Groep 5/6                        meester Menno
  • Groep 6/7                        juf Else-Marit en juf Judith
  • Groep 8                            juf Bianca en juf Charissa

IB-er                                  juf Annemieke

Directeur                         meester Ruud

Doordat steeds meer medewerkers parttime werken of door de inzet van stagiaires, is het zo dat de kinderen te maken kunnen hebben met twee leerkrachten. Mocht een leerkracht ziek worden, dan wordt er vervanging geregeld indien mogelijk. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
Alle intern begeleiders van Leerplein055 zijn aangesteld als OOP-er. Dat betekent dat zij in de functie van intern begeleider geen lesgevende taken hebben. Onze intern begeleider is Annemieke Hurenkamp en werkt veelal op de woensdag en vrijdag bij ons op school.

Overige mensen in de school
Wekelijks zijn ook de leerkrachten voor godsdienstonderwijs actief op onze school.  Er zijn regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis, Amnesty International of bureau HALT. Daarnaast zijn er ook stagiaires in de school van de schoolleidersopleiding, de Pabo, sportopleidingen of het MBO en een vrijwilligster die helpt bij het overblijven.

Zowel Intraverte als Marant zijn wekelijks bij ons op school om kinderen te behandelen/begeleiden.