Het team

Ons team bestaat uit 9 leerkrachten, een conciërge, een onderwijsassistente, een intern begeleider en een directeur, die allemaal in vaste dienst zijn.

Doordat steeds meer medewerkers parttime werken of door de inzet van stagiaires, is het zo dat de kinderen te maken hebben met twee leerkrachten. Mocht een leerkracht ziek worden, dan wordt er vervanging geregeld indien mogelijk. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
Alle intern begeleiders van Leerplein055 zijn aangesteld als OOP-er. Dat betekent dat zij in de functie van intern begeleider geen lesgevende taken hebben. Onze intern begeleider is Yvonne van Silhout en werkt op maandag en dinsdag op onze school.

Sigris Voorhorst is de onderwijsassistente en ondersteunt de leerkrachten in het geven van onderwijs.

We hebben een OOP-er in dienst voor de conciërgetaken en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten als kopiëren, lamineren etc. Daarnaast heeft onze schoolmedewerker Ingrid Palm ook een administratieve taak en heeft ze verschillende taken op het gebied van ICT en BHV.

Overige mensen in de school
Wekelijks zijn ook de leerkrachten voor godsdienstonderwijs actief op onze school. Dat zijn Anja Hertgers en Agnes de Haan. Manon Kamman komt voor HVO lessen. Er zijn regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis, Amnesty International of bureau HALT. Daarnaast zijn er ook stagiaires in de school van de schoolleidersopleiding, de Pabo, sportopleidingen of het MBO en een vrijwilligster die helpt bij het overblijven.

Zowel Intraverte als Marant zijn wekelijks bij ons op school om kinderen te behandelen/begeleiden.