Het team

Ons team bestaat uit 9 leerkrachten, een conciërge, een intern begeleider en een directeur, die allemaal in vaste dienst zijn.

Doordat steeds meer medewerkers parttime werken of door de inzet van stagiaires, is het zo dat de kinderen te maken hebben met twee leerkrachten. Mocht een leerkracht ziek worden, dan wordt er vervanging geregeld. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
Sinds 1 augustus 2018 zijn alle intern begeleiders aangesteld als OOP-er. Dat betekent dat zij alleen in de functie van intern begeleider zit en geen lesgevende taken heeft. Onze intern begeleider is Danielle Rorije en is op maandag en dinsdag werkzaam bij ons op school.

In de bovenbouw groepen is een onderwijsassistente aangesteld voor 5 ochtenden per week. Henriette van Dijke ondersteunt de leerkrachten in het geven van onderwijs.

We hebben een OOP-er in dienst voor de conciërgetaken en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten als kopiëren, lamineren etc. Daarnaast heeft onze schoolmedewerker Ingrid Palm ook een administratieve taak en heeft ze verschillende taken op het gebied van ICT en BHV.

Overige mensen in de school
Wekelijks zijn ook de leerkrachten voor godsdienstonderwijs actief op onze school, Anja Hertgers en Astrid Leenheer. Er zijn regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis, Amnesty International of bureau HALT. Daarnaast zijn er ook stagiaires in de school van de Pabo, sportopleidingen of het MBO.