Stagiaires in onze school

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten zijn van de schoolleidersopleiding of de PABO, maar ook studenten van een MBO- of sportopleidingen. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de schoolleider, de leerkrachten en/of door mentoren van onze school. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.

Op onze school kan ook een LIOer (leerkracht in opleiding) werkzaam zijn. Dit is een Pabostudent die tijdens de laatste stageperiode van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de groepsleerkracht.

Wij werken samen met de Pabo Saxion uit Deventer en het ROC Aventus.

Marlies van Lohuizen is verantwoordelijk voor ons stagebeleid.