Informatiestroom

Tweewekelijks ontvangt u op donderdag onze digitale nieuwsbrief “Uit De School Geklapt” (UDSG), waarin u allerlei gegevens, activiteiten en berichten van school kunt lezen. De aanvragen voor ouderhulp, de mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders, kunt u vinden in Parro. Maar ook het maken van afspraken voor een gesprek gaat via Parro. Vakanties en vrije dagen staan op onze website bij het kopje “ouders”, de agenda en de online schoolgids worden ook aangekondigd in de nieuwsbrief. Mocht u het mailtje van UDSG gemist hebben, de nieuwsbrief is altijd te lezen op de website onder het kopje “ouders-nieuwsbrieven”.

Via het ouderportaal van Parnassys kunt u de vorderingen van uw kind volgen.

Heel veel informatie over de school vindt u in onze digitale schoolgids.