Anti Pest Commissie

Onze  school heeft een Anti Pest Commissie (APC). Deze commissie bestaat uit twee personen (Kwaliteitscoördinator en de directeur) die zich verdiepen in de (anti)pestproblematiek. Zij helpen preventieve en oplossende activiteiten in gang te zetten met betrekking tot deze materie en kunnen waar nodig een ondersteunende taak hebben voor ouders en leerkrachten. Het is de bedoeling dat pesten of pestgedrag gemeld wordt bij de APC of bij de vertrouwenspersoon (juf Linde Zweers). Indien nodig volgen er sancties op pestgedrag. In het uiterste geval kan dit leiden tot een schorsing of verwijdering van onze school. Er is een antipestprotocol (respectprotocol), waarbij we gebruik maken van de 7 gewoonten van TLIM:  Anti-pestprotocol 2021