Korte introductie van de school

Onze school is een openbare basisschool en is gelegen aan de Dorpstraat in het hart van het dorp Beekbergen. Dat onze school openbaar is betekent, dat zij openstaat voor alle kinderen en ouders, wat hun levensopvatting, geloof of status ook moge zijn. De school draagt er zorg voor dat aan de kinderen goed onderwijs wordt geboden, met respect voor ieders cultuur of overtuiging.

Onze school telt ca. 139 leerlingen die zijn verdeeld over 5 groepen. We werken met de volgende groepen:

  • groep 1-2,
  • groep 3-4,
  • groep 5
  • groep 6-7
  • groep 8.

De school is gesitueerd in een multifunctioneel gebouw met de kinderopvang/peuterspeelzaal, de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en het Dorpshuis. Veel dorpsactiviteiten vinden plaats in samenwerking met de school. Zo is er bv een samenwerkingsverband met PJB (Harmonie-Orkest “Prinses Juliana”) voor wat betreft de muzieklessen en muziekuitvoeringen. En onze leerlingen gaan eenmaal per maand naar zorginstelling “De Vier Dorpen” voor een gezellig samenzijn met de bewoners. We zijn een The Leader in Me school en gebruiken de 7 gewoonten van Stephen Covey in ons onderwijs en ons samenzijn.