Traktatiebeleid

Al een paar jaar hebben wij de regel, als Gezonde School, dat we gezond willen eten op school. In de broodtrommel mogen brood, groente en fruit meegenomen worden. Ook v.w.b. het trakteren vragen we ouders dit gezond te doen. Veel ouders letten hier goed op. Toch wordt er ook nog steeds op niet gezonde dingen getrakteerd. Voor ouders die hun best doen om wel gezond te trakteren is dit natuurlijk niet leuk, bovendien wordt daarmee ook een verkeerd signaal aan de kinderen afgegeven.

De discussie wat gezond of ongezond is is een heel lastige. Daarom hebben we een alternatief bedacht. We bieden ouders en kinderen de mogelijkheid om te kiezen om of gezond te trakteren óf niet te trakteren. Als er wordt gekozen voor niet trakteren wordt de verjaardag van de kinderen gevierd d.m.v. een activiteit met de hele groep die het jarige kind mag uitkiezen. De leerkrachten stellen samen met de kinderen die activiteiten op. Te denken valt aan een spelletje in de klas of buiten, muziek maken, iets langer buiten spelen e.d. voor de duur van het trakteren en opeten (ongeveer 15 min).

Natuurlijk wordt er gezongen voor elke jarige en mogen alle kinderen met een kaart de klassen rond. Bij het rondgaan willen we echter geen traktatie meer laten uitdelen, zodat dat wel meteen voor alle kinderen hetzelfde is.

Dit schooljaar gebruiken we om dit traktatiebeleid uit te proberen. We zullen tegen het eind van het schooljaar, na een evaluatie, besluiten hoe we het jaar daarop verder zullen gaan.