Afnamedata Centrale Eindtoets (Cito)

Alle leerlingen van groep 8 maken de eindtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen.

De afnameperiodes van de centrale eindtoets po voor het schooljaar 2022–2023 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de centrale eindtoets po is er een reguliere afnameperiode. Leerlingen die de centrale eindtoets niet of gedeeltelijk hebben gemaakt, kunnen de toets digitaal inhalen tijdens de inhaalperiode. In onderstaand schema zijn de afnameperiodes aangegeven van de reguliere afnameperiode en de inhaalperiode.

De papieren centrale eindtoets po wordt op vaste dagen afgenomen, dit jaar van dinsdag 18 april tot en met donderdag 20 april. De digitale adaptieve centrale eindtoets po kan flexibel worden afgenomen in de periode 18 april tot en met 26 april en in de periode 8 mei tot en met 12 mei.

Ieder toetsdeel kent een duur van twee uur voor de toetstaken taal en rekenen op de eerste twee afnamedagen. De toetstaak wereldoriëntatie is facultatief en kan afgenomen worden op de eerste, tweede of derde afnamedag.

De wijze van afname van de centrale eindtoets po is voor de reguliere afnameperiode een toets op papier of een digitale adaptieve toets. Voor de inhaalperiode is het de digitale adaptieve centrale eindtoets.

Klik hier voor meer informatie en data

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets vanaf schooljaar 2023-2024
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor
de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Het wetsvoorstel dat dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer.
Het gaat in vanaf schooljaar 2023-2024.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/documenten/publicaties/2020/02/20/wetsvoorstel-van-eindtoets-naar-doorstroomtoets