Afnamedata Centrale Eindtoets (Cito)

Alle leerlingen van groep 8 maken de eindtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen.

De afnameperiodes van de centrale eindtoets po voor het schooljaar 2021–2022 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de centrale eindtoets po is er een reguliere afnameperiode. Leerlingen die de centrale eindtoets niet of gedeeltelijk hebben gemaakt, kunnen de toets digitaal inhalen tijdens de inhaalperiode. In onderstaand schema zijn de afnameperiodes aangegeven van de reguliere afnameperiode en de inhaalperiode.

De papieren centrale eindtoets po wordt op vaste dagen afgenomen en start op woensdag 20 april. De digitale adaptieve centrale eindtoets po kan flexibel worden afgenomen in de periode 20 april tot en met 22 april, 25 april tot en met 29 april (behalve op Koningsdag 27 april) en in de periode 9 mei tot en met 13 mei.

Ieder toetsdeel kent een duur van twee uur voor de toetstaken taal en rekenen op de eerste twee afnamedagen. De toetstaak wereldoriëntatie is facultatief en kan afgenomen worden op de eerste, tweede of derde afnamedag.

De wijze van afname van de centrale eindtoets po is voor de reguliere afnameperiode een toets op papier of een digitale adaptieve toets. Voor de inhaalperiode is het de digitale adaptieve centrale eindtoets.

Klik hier voor meer informatie en data