Hoofdluis

Binnen de school zijn er per groep ouders actief als hoofdluiscontrolegroep. Deze ouders controleren na iedere vakantie alle leerlingen van de groep op hoofdluis en voert indien nodig twee weken later een extra controle uit als er hoofdluis is geconstateerd. Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. De hoofdluiswerkgroep is een extra controle. Als u zelf hoofdluis constateert bij uw kind, vragen we dit te melden bij de leerkracht van uw kind of bij Ruud Brinkman en verwachten we dat u maatregelen treft.

Als er binnen een groep wordt geconstateerd dat er hoofdluis is, worden de ouders van het betreffende kind gebeld. De ouders van overige kinderen in de groep ontvangen een mail met de mededeling dat er luizen (neten) zijn geconstateerd in de groep. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de hoofdluiswerkgroep, Ruud Brinkman.