Schoolreis begeleiding (afspraken)

Voor het begeleiden van de schoolreizen vragen we vaak ouders mee. Welke afspraken zijn daar over en wanneer kan een ouder wel of niet mee? Hieronder zetten we de afspraken op een rijtje:

  • In de groepen 1-6 worden de klassenouders als eerste gevraagd. Zijn er meer ouders nodig, dan worden andere ouders die veel helpen op school benaderd of er komt een oproepje via Parro bij alle ouders.
  • Ouders die het Hapskamp van groep 7 willen begeleiden krijgen op de informatieavond van groep 7 een oproep om zich aan te melden. Is er al een keer een ouder (vader) mee geweest met een vorig kind, dan kan de andere ouder (moeder) zich niet aanmelden. Dus 1 ouder per gezin kan een keer mee. Ouders die met het Hapskamp meegaan kunnen zich ook niet meer opgegeven voor het kamp in groep 8. Zijn er te weinig aanmeldingen? Dan vervalt deze regel.
  • Voor het kamp van groep 8 worden ouders benaderd die veel in de school/klas helpen door de leerkracht van groep 8.
  • Bij de begeleiding van de schoolkampen streven we er naar dat er zowel vrouwen als mannen meegaan.