Schoolreis begeleiding (afspraken)

Voor het begeleiden van de schoolreizen vragen we vaak ouders mee. Welke afspraken zijn daar over en wanneer kan een ouder wel of niet mee? Hieronder zetten we de afspraken op een rijtje:

  • In de groepen 1-6 is het zo dat de klassenouders als eerste gevraagd worden. Zijn er meer ouders nodig, dan worden andere ouders die veel helpen op school benaderd of er komt een oproepje via de mail bij alle ouders.
  • Ouders die het Hapskamp van groep 7 willen begeleiden krijgen op de informatieavond van groep 7 een oproep om zich aan te melden. Is er al een keer een ouder (vader) mee geweest, dan kan de andere ouder (moeder) zich niet aanmelden. Dus 1 ouder per gezin kan een keer mee. Ouders die met het Hapskamp meegaan kunnen zich ook niet meer opgegeven voor het Vlielandkamp in groep 8. Zijn er te weinig aanmeldingen? Dan vervalt deze regel.
  • Voor het Amelandkamp worden ouders benaderd die veel in de school/klas helpen door de leerkracht van groep 8.
  • Bij de begeleiding van de schoolkampen streven we er naar dat er zowel vrouwen als mannen meegaan.