Praktijkvoorbeeld

Praktijkvoorbeelden van The Leader in Me

 • De 7 gewoonten zijn in alle groepen te zien, te horen en te beleven.
 • Aan het begin van het schooljaar beginnen we met startgesprekken en spreken we een gespreksarrangement met leerlingen en ouders af.
 • Op de open dagen leiden de kinderen de ouders de school rond en geven kinderen in elke groep een eigen lesje aan hun klasgenoten.
 • Tijdens een schoolfeest maken de kinderen van de bovenbouw zelf een quiz, speurtocht o.i.d. Ze krijgen daarvoor verantwoordelijkheid en zorgen dat ze hun einddoel voor ogen behalen.
 • De verdeling van de groep 5 leerlingen over een groep 5A en 5B wordt samen met ouders gedaan. Elke ouder geeft aan waar hun kind het best op zijn/haar plek is, met korte argumentatie.
 • De laatste schooldag hebben de kinderen van groep 7 de workshops geregeld (gewoonte 1 wees proactief, gewoonte 4 win-win). Elk kind heeft samen met een ander kind een workshop voor de kinderen van groep 1-6 bedacht, georganiseerd en begeleid (gewoonte 2 en 3, begin met het einddoel voor ogen en belangrijke zaken eerst). De kinderen van groep 1-6 konden zich inschrijven voor twee workshops (gewoonte 1). Ze konden bijvoorbeeld dansen, hockeyen, mozaïeken, schaken/dammen en/of het balspel doen met waterflessen. De kinderen van groep 7 haalden de kinderen van de andere groepen op voor hun eigen workshop en gaven daarvoor uitleg (gewoonte 6 creëer synergie). Waar nodig werden de kleintjes geholpen, maar vaak was dit niet eens nodig. Het liep als een trein en de juffen en meesters konden overal even een kijkje nemen en meegenieten met de kinderen.
 • In oktober 2016 hebben we inspectiebezoek gehad. Twee kinderen hebben de inspecteur de school laten zien en alles verteld wat ze wilden vertellen. Dat hebben ze als echte ambassadeurs gedaan, want de inspecteur vertelde dat hij nog nooit zoveel over een school had gehoord. We hebben overigens een basisarrangement.
 • Tijdens het tweehonderd jarig bestaan van de school hebben kinderen een presentatie gegeven aan minister Arie Slob die bij ons de feestweek kwam openen. Zij hebben daarna ook de minister de school rondgeleid. Tijdens de reünie hebben de kinderen van het Leerling Lighthouse team oud leerlingen een rondleiding door de school gegeven.
 • Onze school heeft een leerling lighthouse team. Deze groep kinderen komen op voor de belangen van alle kinderen en initiëren bepaalde activiteiten. Zij hebben o.a. de meester- en juffendag georganiseerd en allerlei workshops gegeven. Maar ook assisteren zij de leerkrachten tijdens het buitenspelen.
 • Elke groep maakt een missie statuut en in elke groep worden leiderschapsrollen gekozen. Een nieuwe bezoeker wordt welkom geheten door de “begroeter”. Zij/hij vertelt dan in het kort iets over de groep en waar zij op dat moment mee bezig zijn.
 • Alle kinderen kiezen voor een leiderschapsrol in de klas. Dat zijn de taken die kinderen zelf kunnen uitvoeren, zoals het netjes houden van de kapstok, de kasten, het uitdelen van schriften enz.
 • We werken aan groepsdoelen en individuele doelen. Deze doelen zijn zichtbaar in de school en de klas. Als de doelen zijn behaald wordt dat gevierd.