Praktijkvoorbeeld

Praktijkvoorbeelden van The Leader in Me

  • De 7 gewoonten zijn in alle groepen te zien, te horen en te beleven.
  • Aan het begin van het schooljaar beginnen we met startgesprekken en spreken we een gespreksarrangement met leerlingen en ouders af.
  • Op de open dagen leiden de kinderen van het leerling lighthouse team de ouders de school rond en geven kinderen in elke groep een eigen lesje aan hun klasgenoten.
  • Tijdens een schoolfeest maken de kinderen van de bovenbouw zelf een quiz, speurtocht o.i.d. Ze krijgen daarvoor verantwoordelijkheid en zorgen dat ze hun einddoel voor ogen behalen.
  • Onze school heeft een leerling lighthouse team. Deze groep kinderen komen op voor de belangen van alle kinderen en initiëren bepaalde activiteiten. Zij hebben o.a. de meester- en juffendag georganiseerd en allerlei workshops gegeven. Maar ook assisteren zij de leerkrachten tijdens het buitenspelen.
  • Elke groep maakt een missie statuut en in elke groep worden leiderschapsrollen gekozen. Een nieuwe bezoeker wordt welkom geheten door de “begroeter”. Zij/hij vertelt dan in het kort iets over de groep en waar zij op dat moment mee bezig zijn.
  • Alle kinderen kiezen voor een leiderschapsrol in de klas. Dat zijn de taken die kinderen zelf kunnen uitvoeren, zoals het netjes houden van de kapstok, de kasten, het uitdelen van schriften enz.
  • We werken aan groepsdoelen en individuele doelen. Deze doelen zijn zichtbaar in de school en de klas. Als de doelen zijn behaald wordt dat gevierd.