Implementatie The Leader in Me

Een nieuw schooljaar is voor veel kinderen én teamleden toch ook wel weer spannend. Als kind krijg je veelal een nieuwe leerkracht(en) en nieuwe groepsgenoten, als leerkracht krijg je een nieuwe groep en als nieuwe leerling zijn zowel je groepsgenoten, maar ook de leerkrachten nog vreemd voor je. Kortom ieder schooljaar start weer met een nieuwe groepsdynamiek.

De eerste 7 weken van het schooljaar werken we daarom heel bewust aan groepsvorming. Dit doen we met behulp van The Leader in Me. Door het introduceren van de verschillende gewoonten (iedere week een nieuwe) en deze steeds bewuster te combineren met groeps- en samenwerkingsactiviteiten die we samen met de kinderen doen.

Met het einddoel voor ogen (gewoonte 2) willen we bereiken dat er in de groep een positief klimaat ontstaat waarin er goed geleerd -gespeeld en gewerkt- kan worden. Een sfeer waarin kinderen niet alleen hun eigen talenten ontdekken maar ook oog krijgen voor die van anderen (gewoonte 4 denk Win-Win) en daar dan gezamenlijk gebruik van maken (gewoonte 6 creëer synergie). Binnen deze activiteiten werken we ook actief samen met de kinderen aan het opstellen van groepsregels; aan de vraag “wat voor klas willen we zijn” (gewoonte 1 Wees proactief). Deze afspraken vatten we samen in een klassenmissie die het antwoord is op de vraag “Wat voor groep willen wij zijn?”. Deze klassenmissie hangt daarna zichtbaar in iedere groep. Voor het opstellen en om tot gezamenlijke afspraken te komen, is het ook belangrijk dat kinderen en teamleden goed naar elkaar luisteren om elkaar goed te begrijpen (gewoonte 5 Eerst begrijpen voor begrepen te worden). Op deze manier werken we samen aan het creëren van Synergie (gewoonte 6) en wordt het positieve groepsklimaat waarin ook tijd is om jezelf te ontspannen, voor iedereen zichtbaar en voelbaar (gewoonte 7 Houd de zaag scherp).

De 7 gewoonten worden weergegeven d.m.v. een boom met krachtige wortels, een stevige stam en een mooie kruin. In elke groep zal deze boom met de 7 gewoonten zichtbaar worden. Kinderen kiezen leiderschapsrollen, deze rollen worden zichtbaar gemaakt in de klas. Ook de doelen die voor de hele groep of een gedeelte van de groep worden opgesteld, zijn zichtbaar in het klaslokaal.