Intern vertrouwenspersoon

De intern vertrouwenspersoon is Danielle Rorije. U kunt haar persoonlijk benaderen of via het telefoonnummer van school (055 5061205) of via de mail drorije@leerplein055.nl

Danielle is op maandag en dinsdag op school aanwezig.