Missie van Leerplein055

Bij Leerplein055 streven we naar zo inclusief mogelijk openbaar onderwijs. We worden gedreven door de gedachte dat ieder kind welkom is en erbij hoort. Wij geven elk kind de kansen die het nodig heeft om kennis en vaardigheden te verwerven en om zich sociaal en persoonlijk te ontwikkelen. Om dit te bereiken wakkeren we de nieuwsgierigheid aan. De optimale ontwikkeling van onze leerlingen stimuleren is wat ons drijft: zo kunnen zij
zoveel mogelijk met gelijke kansen deelnemen aan de maatschappij.

Wij zijn betrokken bij onze leerlingen en met onze collega’s.
De ontwikkeling van hen staat centraal. Welbevinden is een voorwaarde: als je je goed voelt kun je je ontwikkelen. Een nauwe samenwerking tussen onderwijs en ouders helpt de ontwikkelmogelijkheden van kinderen te vergroten. Ook medewerkers krijgen alle kansen. Dit komt zowel de ontwikkeling van het kind als het welbevinden van de medewerker ten goede. Om ontwikkeling blijvend mogelijk te maken zoeken we steeds naar nieuwe wegen die hierbij helpen, op het gebied van onderwijs, opvang en ondersteuning.

Als openbaar onderwijs verwelkomen we álle kinderen zoals ze bij ons binnenkomen. Onze scholen zijn oefenplaatsen voor de democratische samenleving. Hier leven we vanuit de kernwaarden van openbaar onderwijs: vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting.