Goed gedaan en ZIEN

dinsdag 31 mei 2016

Goed gedaan

Hoe begroet je anderen? Wanneer is plagen leuk? Wat doe je als je boos bent? Wie zijn ‘vrienden’ op internet? Om respectvol met zichzelf en anderen om te kunnen gaan, moeten kinderen een breed scala aan sociaal-emotionele competenties ontwikkelen. Hiervoor gebruiken wij de methode Goed Gedaan! D.m.v. deze methode leren kinderen – schoolbreed en gedurende acht jaar – op een duidelijke en positieve manier uitleg en feedback te geven over gevoelens, gedrag en omgaan met elkaar. Het leert hen dat sociaal vaardig gedrag niet alleen ‘netjes’ naar anderen is, maar vooral ook heel handig en fijn voor jezelf! Daarbij wordt uitgegaan van de wereld waarin kinderen van nu opgroeien; een wereld vol prikkels en keuzemogelijkheden, waarin de media en moderne communicatiemiddelen een grote rol spelen.

Lessen: Goed Gedaan!!

Met ZIEN!  brengen we het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart d.m.v. een digitaal leerlingvolgsysteem. Met deze lijsten kunnen we de koppeling met de lessen en onderwerpen van Goed Gedaan maken. Voor de onderbouwgroepen worden er leerlingenlijsten ingevuld, de bovenbouw leerlingen vullen daarnaast ook nog hun eigen lijst in. De bevindingen uit deze lijsten kunnen heel goed tijdens een leerling-ouder-leerkracht gesprek besproken worden.

In de Schoolwiki (Digitale schoolgids) van volgend schooljaar zal dit ook vermeld worden.

 

Delen via