nieuwsbrief openbare basisschool Beekbergen14 september 2017
Start nieuwe schooljaar

Staking 5 oktober!

Op donderdag 5 oktober –de internationale dag van de leraar- zal door veel medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. Vorige week heeft de actiegroep POinactie bij het televisieprogramma Pauw deze stakingsdag aangekondigd. Op 12 september is een ultimatumbrief verzonden aan de formerende partijen, fractievoorzitters en de minister van OC&W. Ultimatumbrief-12-september 2017 Ook op obs Beekbergen zullen de deuren op die dag gesloten blijven, daarover heeft u een mail ontvangen op dinsdag 12 september jl.

Groep 1-2

Zoals de vakantie voorbij vliegt, vliegen de eerste schoolweken ook voorbij! We zijn begonnen met het thema "ik en wij". Even wennen aan elkaar, het "nieuwe" klaslokaal, het continurooster, het nieuwe planbord, en (voor sommigen) de nieuwe juffen en meester. Toen de zon nog scheen, zijn we lekker naar het park geweest om te picknicken. Wat was dat gezellig zeg. In het park is er ruimte voor velen, zo konden we ook lekker met de andere klas spelen. Het mooie weer is inmiddels ingeruild voor "takkieweer". Picknicken is dan misschien niet meer zo'n succes, maar crossen in en rond de plassen, moddertaartjes maken, "slootje springen" over een plas is ook reuze leuk! Daarna laarsjes uit en sloffen aan, heeft natuurlijk ook wel wat. Die droge sokken en een droge broek in de tas, kwamen nu toch mooi van pas. In het kader van het nieuwe thema "boeken" gaan de kinderen …

Meer lezen.

Kick-off Serious Request gr 8

Groep 8 is vrijdagmiddag 8 september aanwezig geweest bij de kick-off van Serious Request op het Marktplein in Apeldoorn. Over 100 dagen zal het glazen huis in Apeldoorn komen te staan. Binnenkort ontvangen alle leerlingen een glazen (spaarpot) huisje om zo ook iets te sparen voor dit goede doel. Het was een gezellige maar "natte" middag. Meer info https://www.apeldoorn.nl/sr17

 

The Leader In Me: gewoonte 3

Deze week is gewerkt aan gewoonte 3: belangrijke zaken eerst! We leren kinderen:

• eerst werken, dan spelen

• ik doe eerst de dingen die ik moet doen en dan pas de dingen die ik wil doen

• ik besteed mijn tijd aan de dingen die het meest belangrijk zijn

• ik blijf mezelf focussen op waar ik mee bezig ben als ik toch word afgeleid, herpak ik mezelf

The Leader In Me: gewoonte 4

Komende week gaan we werken aan gewoonte 4: denk win-win Dat betekent dat we de kinderen leren:

• zoek naar een voordeel voor iedereen

• iedereen kan winnen

• als ik een probleem heb met een ander kind, kan ik dat zelf goed oplossen

• ik denk aan wat anderen zouden willen en niet alleen aan wat ik graag wil

• ik ben aardig naar anderen

• ik bedenk manieren om anderen te helpen, zodat iedereen gelukkig is

Startgesprekken

De afgelopen weken zijn we druk geweest met de startgesprekken. De bedoeling is dat alle ouders samen met hun kind een afspraak maken voor een startgesprek. We kunnen dan samen met u kijken hoe vaak het gewenst is elkaar te spreken dit schooljaar. Elke ouder heeft een (groeps)informatiebrief gehad, met de nodige huishoudelijke mededelingen. Mocht u daar vragen over hebben, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind (gewoonte 1: wees proactief)

Bezoek De Vier Dorpen

Ook dit schooljaar gaan wij weer op bezoek bij de bewoners van De Vier Dorpen. Hieronder kunt u zien op welke dag de groep van uw kind aan de beurt is:

 Gr 6/7wo 6 sep10.30 Wandeling 
 Gr 4/5wo 4 okt10.30 Knutselen  
 Gr 2/3wo 8 nov10.30 Gezelschapsspelletjes
 Gr 1/2wo 13 dec10.30 Knutselen (kerst) 
 Gr 8wo 10 jan10.30 Muziek maken
Gr 6/7 wo 7 feb10.30 Wandeling  
 Gr 1/2wo 7 maart10.30 Lezen (prentenboek) 
 Gr 4/5wo 4 april  10.30 Spelletjes  
 Gr 2/3wo 16 mei     10.30 Gezelschapsspelletjes
 Gr 8  wo 15 juni10.30 Musicalliedjes zingen

Woensdag 4 juli 2018 komen de bewoners ons een bezoek brengen.

Gezonde traktaties!

We zijn de afgelopen weken getrakteerd op heerlijke traktaties. We zien dat iedereen erg zijn/haar best doet om dit zo gezond mogelijk te houden. Daar zijn we erg blij mee, want daarmee geven ouders en school kinderen het goede voorbeeld!

Godsdienstlessen

Misschien hebt u ons weleens op de donderdag op school zien lopen? Wij verzorgen de godsdienstlessen op OBS Beekbergen. In dit stukje leggen we kort uit wat we doen tijdens deze lessen. Ik ben Anja Hertgers (links op de foto) en verzorg de PKN (Protestantse Kerk Nederland) lessen. De verhalen uit de bijbel vormen de basis voor de protestantse lessen. Samen met de kinderen ga ik met de kinderen ontdekken wat deze verhalen ons nu nog vertellen. Elke les staat er een thema centraal, wat aan hun leefwereld refereert. Zo ben ik begonnen met het thema verwonderen. Waar verwonder ik mij over in de schepping. Dit hebben kinderen gedaan aan de hand van foto’s van dieren en de natuur. Zo sluit ik ook aan bij de Vredesweek en de Kinderboekenweek. Natuurlijk komen ook de Christelijke feesten aan bod. Wat vieren we dan eigenlijk en wat is de herkomst van de rituelen …

Meer lezen.

Kinderpostzegels

Op woensdag 27 september start de landelijke kinderpostzegelactie en zullen ook onze leerlingen van groep 7 en 8 proberen zoveel mogelijk kaarten en postzegels te verkopen. Dit jaar gaan de kinderen op pad om zich in te zetten voor een goed thuis voor kinderen. Het doel is om 400.000 van deze kinderen te helpen, kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen of opgroeien in een arm gezin of met hun moeder of ouders in de opvang wonen. Nieuw dit jaar is de Kinderpostzegel bestel-app. Kinderen die dit willen en mogen van hun ouders kunnen deze app downloaden en hiermee bestellingen opnemen. Ouders en leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen hier nog verdere informatie over.

Scholing directeur en intern begeleider

Afgelopen maandag hebben juf Yolanda en juf Danielle een begin gemaakt met een nieuwe (3 daagse) scholing voor directeuren en intern begeleiders. Zij gaan daarvoor naar Zwolle en werken daar met "duo's" van andere scholen uit voornamelijk het noorden van het land. Doel van de scholing is: samen een krachtig team vormen in de school, omgaan met de dynamiek binnen de school en leerkrachten motiveren, sturen en ondersteunen om zo tot optimaal onderwijs te komen Daarnaast gaan we een traject volgen met het hele team onder begeleiding van bureau Meesterschap, om te kunnen werken met het bekwaamheidskompas.

De Ouderraad praat u bij

Dat de Ouderraad vol op stoom is begonnen aan het nieuwe schooljaar is u wellicht niet ontgaan. Ook wij zijn uitgerust in de vakantie en hebben zin er weer een leuk, actief en gezellig jaar van te maken. U heeft in de eerste schoolweek al kunnen genieten van het pannenkoekenfeest. Dat was een succes kunnen we wel vaststellen. Het was voor ons erg spannend om iets ‘nieuws’ te lanceren en we zijn blij met de grote opkomst. Daaruit concluderen wij dat dit evenement voor herhaling vatbaar is. Nog vele feesten en feestjes zullen volgen. Wij zijn er helemaal klaar voor! Aan alle nieuwe leerlingen op OBS Beekbergen en hun ouders een hartelijk welkom. De Ouderraad hoopt u onder andere via deze nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Ouders: heeft u bij de inschrijving van uw kind een aanmeldingsformulier ontvangen voor de Oudervereniging? De Ouderraad zou dit formulier …

Meer lezen.

Medezeggenschapsraad

Het schooljaar is alweer een paar weken op gang. Volgende week staat de eerste Medezeggenschap vergadering op de agenda, donderdag 21 september 20:00 uur. Voor de nieuwe ouders onder ons, bijgaand een korte toelichting op de rol van de MR binnen OBS Beekbergen De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel). Ouders en teamleden kunnen middels de MR indirect invloed uitoefenen op het beleid van het schoolbestuur. De MR adviseert bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma, personeelsbenoemingen, de vakantieregeling, zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school . Het schoolbestuur vraagt de MR om instemming bij besluiten over fusie van de school, deelname aan onderwijskundige projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en het betrekken van ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft …

Meer lezen.

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

 

Datum  Naam Groep
 11 september Nynke 2
 12 september Fedde 7
 12 september Tess 1-2
 14 september Mara 8
 15 september Floris 7
 21 september Julian 1-2
 26 septemberRuben  8
 26 september Selina 4
 29 september Nina 6

      

 

obsbeekbergen op Twitter

Bedankt! https://t.co/RPlnzVXHcT

15 jun

Bedankt! https://t.co/1ALoB8yLCs

15 jun

Veel plezier en blije gezichten op juffendag. Dubbel feest vanwege behalen certificaat @GezondeSchoolNL sport en bewegen #trots https://t.co/xawmlDq5V9

14 jun

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Beekbergen is onderdeel van Leerplein055