Vervangingsprobleem bij ziekte

dinsdag 26 maart 2019

Het komt de laatste tijd steeds meer voor dat er geen vervangers zijn als een juf ziek is. Soms kunnen we dat zelf opvangen, maar soms ook niet en moet een klas thuis blijven. We zien dat dit een steeds groter probleem wordt, ondanks dat we ons best doen dit te voorkomen. Dat is ook de reden waarom we op 15 maart gingen staken. Het lerarentekort is echt heel nijpend en dat is als eerste te zien in de vervangingspool.

Welke stappen worden er eigen gevolgd als de juf ziek is?

  • ziekmelding bij de directeur van de school
  • er wordt een verzoek ingediend bij PON (PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Vanuit de PON worden alle korte en langdurige vervangingen op de scholen geregeld).
  • PON gaat op zoek naar een vervanger
  • als er een vervanger is gevonden sturen zij een bevestigingsmailtje
  • als er niemand beschikbaar is wordt er gekeken naar wat er binnen de school mogelijk is: kunnen kinderen in een ander groep opgevangen worden, is er een collega die zou willen/kunnen invallen, zijn er stagiaires die een helpende hand kunnen bieden enz. Als laatste middel kunnen we nog in de directeurenapp een oproep doen naar collega scholen.
  • als dat allemaal niet tot de mogelijkheden behoort, dan zijn we helaas genoodzaakt om ouders te vragen zelf hun kinderen op te vangen. Ouders voor wie dit echt niet mogelijk is, bieden we de mogelijkheid om hun kind op te vangen in een andere groep. Dus kinderen komen nooit op straat te staan.

Delen via