Identiteit / missie

Identiteit

Onze school ontleent haar naam aan de naam van het dorp Beekbergen. De school is het middelpunt en het hart van het dorp.Veel dorpsactiviteiten vinden plaats in samenwerking met de school.De school is aan de Dorpstraat gesitueerd in een multifunctioneel gebouw met de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en het dorpshuis. De school beschikt over ruimtes voor interne begeleiding, remedial teaching, een computerlokaal en een grote toneel/gymzaal.

Missie

De school is een open dorps betrokken school. De school heeft op veel maatschappelijke terreinen intensieve open actieve contacten met

belanghebbenden in het dorp. Onze kinderen worden voorbereid op een volwaardig lid te zijn van de samenleving.

Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Onze kinderen leren in stappen die niet onderbroken worden bij overgang. In de basisschool ‘loopbaan’ zijn deze stappen inhoudelijk en

leerkundig beschreven. Het team is evenwichtig van samenstelling.

De school bewaakt actief de kwaliteit van het onderwijs en toetst dit regelmatig met de ouders.

Onze school is een open, respectvolle, veilige, warme en rustige school.

Delen via