the leader in me

woensdag 7 september 2016

IMG_20160907_135754

Deze week zijn alle klassen bezig geweest met gewoonte 2: ‘het einddoel voor ogen. ‘ We hebben gesproken over het stellen van doelen…wat wil jezelf en wat willen we samen bereiken. Tot nu toe werden er in de weektaak van de bovenbouw altijd doelen vermeld per les.  In groep 3 en 4 staan deze lesdoelen op het bord en bij de kleuters worden de doelen besproken. Zo langzamerhand zullen deze doelen ook door de kinderen zichtbaar gemaakt worden en in de klas worden opgehangen. Met de klas zullen afspraken worden gemaakt zoals…aan het eind van deze week willen we dat 80% van de kinderen de tafel van 6 beheerst. Beheers je hem dan mag je een paperclip ophangen aan het tafel van 6 bordje. De slinger paperclips wordt langer naarmate er meer kinderen de tafel beheersen. Is het doel bereikt…dan vieren we een klein feestje, vooraf besproken met de kinderen…wat willen jullie graag? Bijvoorbeeld 10 minuten extra buiten spelen als het doel is bereikt. Dit zal het komende jaar steeds meer vorm krijgen.

In groep 3/4 hebben de kinderen samen met de juffen taakjes bedacht waarover 1 of 2 kinderen de leider zijn. Net als de maatjes zullen deze gelden voor 2 of 3 weken, daarna mogen de kinderen in overleg wisselen van taakje. U zult bijvoorbeeld volgende week bij de deur twee kinderen zien staan die samen met de juf de kinderen begroeten.

Best spannend allemaal…we houden u wekelijks op de hoogte!!

Delen via