MR bericht

vrijdag 8 januari 2016

Ook namens de MR wensen wij u een heel fijn en gezond 2016! Dit jaar zullen wij ons ook weer voor de belangen van uw kind inzetten.

 

In de MR vergadering van 08 december is het schoolplan voor de komende 4 jaar uitgebreid besproken en goedgekeurd door de MR. In het schoolplan staat de implementatie van de Leader in Me op school centraal. Een mooi model als basis voor de komende 4 jaar, waar we nog veel over gaan horen. Tevens is er een nieuwe voorzitter gekozen na het vertrek van de vorige voorzitter. Dit is Maaike Boonstra geworden. Komende periode zal de MR onderzoeken of het implementeren van een continurooster op OBS Beekbergen een gewenste optie is. Alle voor- en nadelen zullen onderzocht worden en er zal een kijkje bij andere scholen genomen worden om ervaringen met een continurooster te horen. Uiteraard is uw mening van belang en uw ideeën hierover willen wij ook horen. In welke vorm (openbare vergadering of in de vorm van een enquête of anderzijds) wordt nog besproken.  Maar u kunt ons altijd aanspreken of e-mailen mocht u ons hierover willen spreken. Tot slot hebben we als MR besloten om een afgevaardigde bij elke OR vergadering aanwezig te laten zijn, om zo wederzijds op de hoogte te blijven van wat er speelt op school en binnen OR en MR.

 

Een goed 2016! Namens de MR
Overblijven

Delen via