Cito toetsen

donderdag 21 januari 2016

In de afgelopen weken en ook nog volgende week maken de kinderen in alle groepen de Cito-toetsen. D.m.v. die toetsen krijgen we als school een beeld van hoe het staat met ons onderwijs en of dat in de pas loopt met de landelijke trends. Na analyse van de toetsresultaten stellen we zo nodig onze (groeps)plannen bij, omdat kinderen bv meer instructie of uitdaging nodig hebben. U kunt de toetsresultaten inzien via het ouderportaal . Mocht u geen toegang hebben tot het ouderportaal, mailt u dan even en we sturen u nieuwe inloggegevens. Uw mail kan dan naar: beekbergen@leerplein055.nl  Tijdens de komende ouder/kindgesprekken komen deze resultaten uiteraard ook ter sprake n.a.v. het rapport.parnassys_ouderportaal

Delen via