Digitaal rapport

Na het meegeven van het (papieren) rapport aan uw kind is ook het digitale rapport in het ouderportaal zichtbaar. U kunt deze vinden door in te loggen op: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen
Als u op de foto van uw kind klikt ziet u ook rapporten staan.
LET OP: het kleuterrapport is gemaakt met smiley’s. U kunt de verschillende uitdrukkingen alleen zien als u het ouderportaal opent met Google Chrome. Helaas kunnen wij dat als school niet veranderen.

En als u toch op het ouderportaal kijkt wilt u dan meteen even kijken of alle gegevens nog kloppen? Wij vinden het belangrijk om het juiste adres en telefoonnummer te hebben. Ook is het heel fijn als we weten bij welke huisarts uw kind ingeschreven staat in geval van een calamiteit.
Weet u uw inlogcode niet meer of heeft u een andere vraag over het ouderportaal mail dan naar ipalm@leerplein055.nl

Delen via