Wet rond vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt

donderdag 7 oktober 2021

Sinds 01-08-2021 is er aangescherpte wetgeving m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage waarbij nadrukkelijk aandacht is voor het feit dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Zie hiervoor: Vrijwillige ouderbijdrage

 

Hoewel wij niet meteen problemen verwachten omdat bijna iedereen altijd betaalt voor de activiteiten, moeten we rekening houden met deze wet. Als te weinig ouders betalen kunnen activiteiten misschien niet doorgaan, omdat niet alle kosten door school kunnen worden gedragen.

We bespreken deze nieuwe situatie ook met de MR

 

 

Delen via