Vormingsonderwijs

donderdag 18 maart 2021

Op een openbare school kunnen kinderen kennismaken met andere levensbeschouwingen. Vormingsonderwijs biedt dat aan alleen voor openbare scholen. Uw kind kan onder schooltijd vormingsonderwijs ontvangen. Dat is een uniek recht, vastgelegd in de wet. Het volgen van vormingsonderwijs is een vrijwillige keuze van u als ouders. Met speciale lesmethoden en gevarieerde werkvormen krijgt uw kind woorden, beelden en verhalen aangereikt om levensvragen te onderzoeken. Zo inspireert de vakleerkracht uw kind om een eigen levensvisie en identiteit te ontwikkelen. In de lessen leren we daarbij om respect te hebben voor anderen en hoe zij in het leven staan.

Vormingsonderwijs biedt:

  • een vakleerkracht, speciaal opgeleid op het gebied van vormingsonderwijs;
  • een lesuur per week volle aandacht voor levensvragen;
  • met ruimte voor eigen inbreng en dialoog;
  • uw kind raakt vertrouwd met verhalen uit de levensbeschouwelijke traditie;
  • en ontwikkelt een eigen kijk op het leven;
  • en leert respect te hebben voor andere levensovertuigingen en culturen.

Hieronder kunt u lezen waar u uw kind voor op kunt geven. De lessen zijn geschikt voor kinderen vanaf groep 3. Voorwaarde voor het aanstellen van een vakleerkracht is dat er tenminste 7 kinderen voor bepaalde lessen worden opgegeven. Om docenten te kunnen vastleggen is het daarom van belang dat u uw kind opgeeft voor 1 mei 2021.

Delen via