The Leader in Me

vrijdag 28 augustus 2020

Ook dit schooljaar starten we met een 7 wekenplan v.w.b. de 7 gewoonten van The Leader in Me. We gaan alle gewoonten weer “opfrissen” en daarnaast zal elke groep een missie statuut maken, de leiderschapsrollen gaan invullen en groepsdoelen en persoonlijke doelen gaan formuleren.

We gaan de komende tijd de startgesprekken voeren met alle ouders en kinderen. Leerkrachten zullen zelf daarvoor een uitnodiging sturen. Sommige leerkrachten zullen deze gesprekken op school voeren, anderen geven er de voorkeur aan om dat online te doen. Dat zal ook bij ouders zo het geval zijn. Dus belangrijk dat u dit samen met de leerkrachten even overlegd en afspreekt.

De adviesgesprekken voor de ouders en leerlingen van groep 8 gaan ook de komende weken plaatsvinden. Hiervoor krijgen ouders een uitnodiging.

Gewoonte 7 staat voorop als het gaat om het meenemen van eten en drinken voor in de pauzes. De regel is dat er brood (evt crackers), groente (evt sla) en fruit meegenomen wordt. Drinken (in bekers) dat koel bewaard moet blijven, kan in de koelkast gezet worden. Jarigen kunnen kiezen tussen trakteren of een verjaardagsactiviteit. Trakteren doen we alleen in de eigen groep en alleen een gezonde traktatie of kleine attentie voor leerlingen en de leerkracht.

Delen via