Tevredenheidspeiling

donderdag 24 september 2020

Volgende week gaan we op onze school tevredenheidspeilingen uitzetten. Wij willen graag van ouders en leerlingen horen op welke punten onze school het goed doet en op welke punten het misschien beter kan. De vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en wordt vanaf dit jaar door alle Leerplein055-basisscholen gehanteerd. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 7 minuten. We vinden het belangrijk dat ouders de vragenlijst invullen zodat we een goed beeld krijgen. De link naar de vragenlijst wordt per mail verstuurd en invullen gaat online. Ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen een online tevredenheidspeiling in. Zij doen dit op school. De uitkomsten van de peiling bespreken we met de MR en uiteraard informeren we u over de uitkomsten en eventuele acties.

Delen via