Schoolontwikkeling

donderdag 29 oktober 2020

Elk schooljaar bepaalt het team de speerpunten voor ons onderwijs. Dit schooljaar zijn we bezig met de volgende speerpunten:

 • Bevorderen leesplezier en implementatie nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen Atlantis.
 • De methodiek van Jose Schraven Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen (Z.L.K.L.S.) wordt in elke groep gebruikt om een doorgaande lijn op spellingsgebied te kunnen waarborgen.
 • Het proces naar de Milestone status (The leader in me) wordt afgerond.
 • Bewegend leren wordt in elke groep gebruikt ter afwisseling van de “normale” lessen.
 • Zicht op ontwikkeling van leerlingen

Om goed zicht op ontwikkeling van elke leerlingen te krijgen worden de volgende stappen gezet of verder uitgewerkt en/of geborgd:

 • Het werken met logboeken i.c.m. een weekplanning
 • Monitoren van verwerking op tablets
 • De 7 gewoonten inzetten bij de pedagogische en didactische invulling van de lessen.
 • Het volgen van het IGDI model waarbij het doelen stellen en het zichtbaar maken van de doelen voorop staat.
 • Analyseren van toetsen en plan van aanpak maken
 • Handelingsgericht werken is uitgangspunt
 • Inzetten van tablets en het werken met leerdoelen.

Delen via