Schoolgids

donderdag 2 juli 2020

In de online schoolgids op de website kunt u heel veel informatie over onze school vinden met o.a. vakanties en vrije dagen, schooltijden, medezeggenschapsraad en ouderraad, schoolverzuim en verlof. De schoolgids is weer klaar voor het nieuwe schooljaar. Mocht u vragen hebben over bepaalde artikelen, dan horen wij die graag.

Delen via