Rekenen

vrijdag 27 augustus 2021

Dit schooljaar gaan we starten met het werken vanuit leerdoelen met Snappet. Alle Snappet leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. Per les staat altijd één leerdoel centraal.

De les wordt gestart met een gezamenlijke instructie, vanwaar uit de kinderen verder kunnen werken op hun tablet en in hun uitrekenschrift. Met Snappet werken kinderen zelfstandig en op hun eigen niveau aan het ontwikkelen van hun basisvaardigheden en krijgen zo het onderwijsaanbod dat bij ze past. Als een leerdoel nog lastig is, dan krijgen de kinderen extra oefening, wordt de lesstof beheerst, dan krijgen kinderen meer uitdaging en kunnen ze verder werken. Daarnaast heeft elk kind zijn eigen werkpakket. In het werkpakket zitten leerdoelen die het kind nog niet beheerst en dus extra geoefend moeten worden.

De leerkrachten van groep 4 t/m 8 vertellen u hier meer over op de informatieavond.

Nieuw dit schooljaar is ook het diagnostische toetsen aan het begin van het schooljaar. Bij de kinderen die een V, IV of lage III scoren nemen we een diagnostische toets af in de eerste week na de zomervakantie. De kinderen kunnen de toets in een groepje maken onder begeleiding van de leerkracht. Ouders van de betreffende kinderen zullen hierover verder geïnformeerd worden als de toetsuitslagen klaar zijn.

Delen via