Protocollen

donderdag 11 februari 2021

Inmiddels zijn er al heel wat protocollen over Corona en de terugkeer naar school. Deze protocollen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het Minister van OCW en worden voor de basisscholen opgesteld door de PO-raad.  De PO-raad is de overkoepelende organisatie voor het primair onderwijs. Voor Leerplein055 staan alle protocollen hier:  Leerplein055 en Corona 

Delen via