Partnerschapsteam thema’s

donderdag 18 november 2021

Het partnerschapsteam heeft de thema’s die vanuit de ouderavond zijn aangedragen verdeeld over twee groepjes. Vandaag zijn beide groepjes bij elkaar geweest om verder te onderzoeken wat voor leerlingen/ouders/school gewenst is. De ene groep richt zich op “ontmoeten” de andere groep op “opvoeden”. Op donderdag 13 januari 2022 komt de hele groep weer bij elkaar en presenteren dan de gemaakte plannen. Wordt dus vervolgd!

 

Delen via