Ouderportaal en rapport

donderdag 4 november 2021

U bent van ons gewend dat alle leerresultaten van uw kind zichtbaar zijn in het Ouderportaal. Omdat we met rekenen sinds dit schooljaar werken met Rekendoelen van Snappet is dat veranderd. We volgen de ontwikkelingen van uw kind zonder dat er toetsen worden afgenomen. We zijn op dit moment bezig om op papier te zetten hoe u uw kind wel kunt volgen. Datzelfde geldt voor spelling. Ook daar zijn we op een andere manier mee begonnen. De resultaten van de spellingstoetsen worden wel zichtbaar in het Ouderportaal. Daar moeten eerst technische handelingen voor verricht worden, dat is in uitvoering. U krijgt hier binnenkort meer informatie over.

De rapporten zullen er ook iets anders uitkomen te zien en de geschreven informatie wordt aangepast. Dit is zichtbaar wanneer in februari 2022 het eerste rapport mee naar huis gaat Voordat de veranderingen definitief worden, bespreken we dit met de medezeggenschapsraad.

Delen via