Nieuwe leesmethode

donderdag 27 augustus 2020

Zoals eerder al gemeld, gaan we starten met de leesmethode voor voorgezet technisch lezen (gr 4-8) Atlantis. Als voorbereiding heeft het team gisteren scholing gehad om goed te kunnen starten met deze nieuwe methode.

Atlantis, ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek, is kerndoeldekkend voor technisch lezen én begrijpend lezen. In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. Kinderen leren teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. Omdat leesplezier de basis is voor leessucces, staat de leesbeleving in elke les centraal. Dankzij het didactische differentiatiemodel kan Atlantis gemakkelijk en effectief worden ingezet in combinatiegroepen met niveauverschillen.

Het jaarprogramma van Atlantis bevat 4 leerstofblokken van 8 weken. In elk blok staat een ander thema centraal. Tussen de blokken zit een pauzeweek die kan worden gebruikt als buffer, om te toetsen en om het nieuwe thema te introduceren. Na elk blok vindt er een evaluatie plaats binnen het team.

In groep 4 en 5 zijn er 5 lessen per week. In groep 6 tot en met 8 zijn er elke week 4 lessen. Alle lessen duren 30 tot 40 minuten.

Atlantis sluit goed aan op methodes voor aanvankelijk lezen in groep 3. Aan het begin van groep 4 worden de leesmoeilijkheden uit groep 3 namelijk herhaald. In groep 3 worden technisch lezen, woordenschat en leesbegrip bovendien geïntegreerd aangeboden.

Aansluiting op het voortgezet onderwijs: met Atlantis leren kinderen zelfstandig aan de slag te gaan met uitdagende teksten. In de bovenbouw staat niet het oefenen van losse strategieën centraal, maar het zelf bepalen wat je nodig hebt om een tekst te snappen. Zo worden kinderen goed voorbereid op het ‘lezen om te leren’ in het voortgezet onderwijs.

Delen via